Sökning: "Ida Perstedt"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ida Perstedt.

 1. 1. Människans värde i den digitaliserade banken. En kvalitativ studie om hur det mänskliga värdet kan bidra med konkurrensfördelar i en digitaliserad bransch

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Katarina Hedencrona; Ida Perstedt; [2019-05-07]
  Nyckelord :Digitalisering; Bank; Institutionell teori; Företagsstrategi; Resurser; Dynamiska förmågor;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Industrial transformation of the compressor industry

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :Ida Perstedt; Sara Tuhkanen; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER