Sökning: "Ida Peterson Von Ekensteen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ida Peterson Von Ekensteen.

 1. 1. Frisk i en sjuk värld? Förståelse av psykisk ohälsa inom organisationer för personer med psykisk ohälsa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Peterson von Ekensteen; [2017]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; Organisationer; Funktionsvariationer; Mad; Crip; Mental health; Organizations; Disability; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how organizations working for people with mental illness regards mental illness and the situation for people with mental illness in relation to society. Using the method of idea- and ideology analysis I examine websites and documents produced by the organizations. LÄS MER

 2. 2. Den obligatoriska besvikelsen - en studie om kärlek/förälskelse, genus och sexualitet i populärmusiken

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Genusvetenskapliga institutionen

  Författare :Ida Peterson Von Ekensteen; [2012]
  Nyckelord :Popular music; Lyrics; Sexuality; Love; Populärmusik Gender; Låttext; Kärlek; Sexualitet; Genus; Cultural Sciences; Languages and Literatures; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how lyrics of love songs represent gender and sexuality. My method for examining the lyrics of popular music is a critical linguistic analysis with influences from critical discourse analysis. LÄS MER