Sökning: "Ida Roshagen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ida Roshagen.

 1. 1. Vem skulle letat om inte Missing People fanns? Berättelser om att vara engagerad i Missing People Sweden. Ett nedslag i svenskt föreningsliv.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ida Roshagen; [2016]
  Nyckelord :Föreningsliv; Ideell sektor; Sektoröverskridande; Osäkerhet; Risk; Social Sciences;

  Sammanfattning : Missing People Sweden (MPS) is a Swedish voluntary organization that mainly works with publishing notifications of people who have gone missing and organizing search parties to try and find them. This thesis seeks to investigate how the participants in the organization describe and interpret their participation, focusing on accounts of collaborating with public sector organizations. LÄS MER

 2. 2. "Det är vad samhället har bestämt" En kritisk analys av diskursen i dokumentärserien Malmöpolisen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ida Roshagen; [2013]
  Nyckelord :kritisk diskursanalys; ideologi; praktiskt polisarbete; social struktur; Social Sciences;

  Sammanfattning : I denna uppsats behandlas diskursen i dokumentärserien om Malmöpolisen. Serien sändes i en kontext när Malmö var i blickfånget på grund av de många mord och våldsbrott som begåtts i staden och orsakade debatt när den sändes på SVT under våren 2012. LÄS MER