Sökning: "Ida Rovin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Rovin.

  1. 1. Lite historia rensar magen

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Ida Bondesson; Ida Rovin; [2014]
    Nyckelord :Den lilla historian; Historiemedvetande; Historieundervisning; Hem- och konsumentkunskap; Intresse; Ämnesövergripande undervisning; Temaarbete; Historieätarna;

    Sammanfattning : Vi har valt att göra vårt examensarbete i form av ett utvecklingsarbete där ett ämnesövergripande projekt har planerats och genomförts. Utgångspunkten för projektet har varit SVT:s “Historieätarna”. LÄS MER