Sökning: "Ida Rydebjörk"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ida Rydebjörk.

 1. 1. Strategier för att minimera matematikängslan hos elever : Belyst genom lärares behov av speciallärarens kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Ida Rydebjörk; Sofia Risborn; [2021]
  Nyckelord :Elevers lärande; lärares behov; matematikängslan; speciallärare; undervisningsmetoder;

  Sammanfattning : Risborn, S. & Rydebjörk, I. (2021). Strategier för att minimera matematikängslan hos elever - Belyst genom lärares behov av speciallärarens kompetens. LÄS MER

 2. 2. Om Reggio Emilia

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Ida Rydebjörk; [2009]
  Nyckelord :Reggio Emilia; Förskolepedagogik;

  Sammanfattning : Hur kan man arbeta Reggio Emilia inspirerat på en förskola? Frågan utgör syftet för denna undersökning i form av en fallstudie på en förskola och består av observationer av verksamheten och intervjuer med fyra pedagoger. Genom att studera hur den historiska förändringen utvecklats inom förskolepedagogiken kan en förståelse fås för populariteten avReggio Emilia som finns idag. LÄS MER