Sökning: "Ida Södersten"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ida Södersten.

 1. 1. - Gör någonting roligt! Vaddå ska vi kasta pil eller?! : En studie kring betydelsefulla variabler vid skapandet av ett eget event

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Ida Södersten; Ida Östman; [2010]
  Nyckelord :Eventmarknadsföring; eget event; interaktion; kommunikation; upplevelser; varumärket; nyskapande unikt;

  Sammanfattning : Titel: - Gör någonting roligt! Vaddå ska vi kasta pil eller?! En studie kring betydelsefulla variabler vid skapandet av ett eget event.Författare: Ida Södersten och Ida ÖstmanHandledare: Yvonne von FriedrichsProblemformulering: Hur skapar företag ett eget event och vilka variabler är av betydelse?Syfte: Syftet med denna studie är att analysera och öka förståelsen kring de variabler som är betydelsefulla när företag skapar ett eget event. LÄS MER

 2. 2. Outsourcing - Ur de anställdas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Frida Sjödin; Ida Södersten; [2009]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER