Sökning: "Ida Sjögren"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Ida Sjögren.

 1. 1. Har fysisk aktivitet positiv effekt vid mild till måttlig depression?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ida Sjögren; [2019]
  Nyckelord :Depression; depressiva symptom; fysisk aktivitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den vanligaste formen av depression är egentlig depression som kan delas in i tre undergrupper: mild, måttlig och svår. Var femte vuxen i Sverige får en depressionsdiagnos minst en gång under sin livstid. Inom några år kommer depression att vara det största folkhälsoproblemet enligt världshälsoorganisationen (WHO). LÄS MER

 2. 2. Förväntningar, anpassning och likvärdighet : En kvalitativ studie av hur gymnasielärares förväntningar på elever påverkar deras undervisning i Samhällskunskap 1

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Elin Sjögren; Ida Sotti; [2015]
  Nyckelord :Förväntningar; Likvärdighet; Anpassning; Didaktiska val; Gymnasielärare; Samhällskunskap;

  Sammanfattning : Studien syftar till att undersöka vilka förväntningar som finns på elever i gymnasieskolan, hur lärarna anpassar undervisningen efter dessa förväntningar samt hur det förhåller sig till kraven på likvärdighet. I studien genomförs kvalitativa intervjuer med gymnasielärare i Samhällskunskap om deras didaktiska val. LÄS MER

 3. 3. Ungdomsarbetslösheten i Spanien och Nederländerna : Varför skiljer den sig åt?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Ida Sjögren; Sofie Borg; [2013]
  Nyckelord :Ungdomsarbetslöshet; Standardisering; Stratifiering; Segmenterad arbetsmarknad; Spanien; Nederländerna.;

  Sammanfattning : Under lågkonjunkturer är det ofta ungdomar som drabbas hårdast på arbetsmarknaden. Ungdomsarbetslösheten i den Europeiska unionen har i och med den senaste finanskrisen ökat dramatiskt och genomsnittet ligger på en nivå över 22 %. LÄS MER

 4. 4. Vad såg du? : En uppsats om produktplacering

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofie Borg; Ida Sjögren; [2012]
  Nyckelord :Produktplacering; marknadskommunikationsprocessen; perception; kognition;

  Sammanfattning : I allt högre utsträckning väljer konsumenter att undvika TV-reklam som företag exponerar dem för, alternativet har således blivit att integrera produkter och varumärken i TV-serier för att göra den omöjligt för konsumenter att zappa bort. Denna uppsats syftar till att undersöka produktplacering i TV-serier och vilka faktorer i marknadskommunikationsprocessen, individers perception och kognition som företag bör ta i beaktning när de använder sig av produktplacering för att exponera sitt varumärke. LÄS MER

 5. 5. Generationsskifte i bank- och finansbranschen : En studie av åttiotalisternas intåg i SEB, Swedbank, Nordea och Handelsbanken

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Ida Persson; Elin Sjögren; [2011]
  Nyckelord :Generationsskifte; generation Y; åttiotalister; bank- och finansbranschen;

  Sammanfattning : Problemformulering: Vid ett generationsskifte ökar betydelsen av att kunna förstå skillnaderna mellan generationer, detta för att organisationens produktivitet inte ska bli allt för påverkad.Märker bankerna av ett generationsskifte? Hur upplevs åttiotalisten- och fyrtiotalisten som arbetstagare?Syfte: Att se om ett generationsskifte är märkbart för bankerna och i så fall hur de påverkas av det. LÄS MER