Sökning: "Ida Svantesson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ida Svantesson.

 1. 1. Digitala verktyg i undervisningen En intervju- och enkätstudie bland pedagoger i årskurs 4–6

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Daniel Levin; Ida Svantesson; [2020-01-07]
  Nyckelord :Digitalisering; digitala verktyg; digital kompetens; IKT; TPACK;

  Sammanfattning : Syfte:I och med införandet av den nationella digitaliseringsstrategin (2017) inom den svenska skolan var syftet med studien var att undersöka vilka uppfattningar lärare i årskurs 4–6 hade om digitala verktygs användbarhet i undervisningen. Syftet var även att ta reda på vilka utmaningar användandet av digitala verktyg förde med sig för lärarna. LÄS MER

 2. 2. Increasing analytics maturity by establishing analytics networks and spreading the use of Lean Six Sigma : A case study of a global B2B company

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :VIKTOR SVANTESSON ROMANOV; IDA GULLQVIST; [2016]
  Nyckelord :Data and Analytics maturity models; centralisation decentralisation of analytics; analytics setups; analytics networks; knowledge management and collaboration; Lean Six Sigma;

  Sammanfattning : Organisations with high-performing data and analytics capabilities are more successful than organisations with lower analytics maturity. It is therefore necessary for organisations to assess their analytics capabilities and needs in order to identify and evaluate areas of improvement that need to be addressed. LÄS MER

 3. 3. (O)kärt barn har många namn : En pressanalytisk studie om strejkbrytarna vid oroligheterna i Ådalen den 14 maj 1931

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Ida Svantesson; [2013]
  Nyckelord :Stigma; strike braker; workingclass; news paper; Arbetet; Norrskensflamman; Ny Dag; Ådalen;

  Sammanfattning : The following paper is a study about how three Swedish workingclass news papers, Arbetet, Norrskensflamman and Ny Dag, describe and stigmatized the common strike braker in may 1931. I chose in particulary this month because of the tradgic events in Ådalen 14th of may 1931, where five citizens got killed by the Swedish military during a friendly demonstration and the strike braker was a part the unrest that was embossed among the organized workers in Sweden. LÄS MER