Sökning: "Ida Torpman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Torpman.

  1. 1. Obotligt cancersjuka patienters tankar om att vilja avsluta sitt liv i förtid : En litteraturstudie

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Nina Bävits; Ida Torpman; [2011]
    Nyckelord :cancer; desire to hasten death; palliative care; patient perspective; cancer; dödshjälp; palliativ vård; patientperspektiv;

    Sammanfattning : .... LÄS MER