Sökning: "Ida Truedsson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Ida Truedsson.

 1. 1. Det kommunala aktivitetsansvaret - En kvalitativ studie om vägledarnas arbete med deltagarnas motivation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Johansson; Jonathan Truedsson; [2018]
  Nyckelord :motivation; studiemotivation; studenter; vägledare; det kommunala aktivitetsansvaret;

  Sammanfattning : Unga vuxna som varken arbetar eller studerar är en utsatt grupp, vilket ger konsekvenser för individen och samhället. Enligt en lagändring i skollagen har kommunerna sedan år 2015 ett ansvar, att identifiera denna målgrupp och att erbjuda lämpliga åtgärder, där utgångspunkten är att i första hand motivera individen till studier. LÄS MER

 2. 2. Svenska klövvårdares attityder till behandling av allvarliga klövhornsskador samt behandlingsresultat : intervjuer och statistik från inriktning på utslagsrisk vid olika behandlingsalternativklövhälsoregistret med

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Agricultural Biosystems and Techology

  Författare :Sanna Andersson; Ida Truedsson; [2017]
  Nyckelord :klövsulesår; fång; sår böld i vita linjen; klövvårdare; kloss;

  Sammanfattning : Dålig klövhälsa är ett av de vanligaste problemen inom mjölkproduktionen och klövsulesår är den klövsjukdom som kostar mest. Trots detta är den vetenskapliga dokumentationen kring vilken som är den bästa behandlingen av klövhornsskador (t.ex. klövsulesår och sår/böld i vita linjen) sparsam. LÄS MER

 3. 3. Blixten & Ida, två elever med synnedsättning möter läs- & skriftspråket

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Ingrid Sundqvist; Susanne Truedsson; [2010]
  Nyckelord :Läs- skrivinlärning; synnedsättning; punktskrift; spräklig medvetenhet;

  Sammanfattning : By studying recent literature and following current research we know that language awareness and a rich language is important to all children when learning reading and writing and that decoding and understanding of the words are the fundamental processes in reading. How do pupils with visual impairment learn how to read and write? What strategies do they use in their contacts with reading and writing? What are the advantages do pupils with visual impairment have when learning to read and write? These questions have been the starting points in a study we have done by following two pupils with visual impairment. LÄS MER