Sökning: "Ida Viktoria Andersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Viktoria Andersson.

  1. 1. Reologi på gelberedningar

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

    Författare :Anna Eriksson; Viktoria Andersson; Katrin Berezniak; Markus Hall; Victor Håkanson; Ida Biörs; [2016]
    Nyckelord :amplitude sweep; complex modulus; crosslink; elasticity; extrusion force; frequency sweep; gel content; hyaluronic acid; loss modulus; loss tangent; viscosity; rheology; rheometer; storage modulus; amplitudsvep; elasticitet; extruderingskraft; frekvenssvep; förlustmodul; förlusttangent; gelningsgrad; hyaluronsyra; komplex modul; lagringsmodul; reologi; reometer; tvärbindning; viskositet.;

    Sammanfattning : Konsistensen på en gel bestående av tvärbunden hyaluronsyra beror av tre faktorer: total koncentration hyaluronsyra, gelningsgrad och tvärbindningsdensitet. För att utföra detta projekt erhölls tre olika geler med olika tvärbindningsdensitet. LÄS MER