Sökning: "Ida Wennerlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida Wennerlund.

  1. 1. Beroende av tolk för att kommunicera med patienter inom slutenvård : sjuksköterskors erfarenheter

    Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

    Författare :Ida Wennerlund; Kritsada Thongkiang; [2019]
    Nyckelord :Sjuksköterska; Erfarenheter; Kommunikation; Tolk; Slutenvård;

    Sammanfattning : Bakgrund: I hälso- och sjukvårdslagen anges att patienten ska vara delaktig inom hälso- och sjukvården, vilket innebär bland annat att patienten ges möjlighet att påverka behandlingen. När språket inte behärskas försvinner denna möjlighet. LÄS MER