Sökning: "Ida Westin"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ida Westin.

 1. 1. Tvingad till vård för anorexia nervosa. En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av sluten psykiatrisk tvångsvård för anorexia nervosa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ida Westin; [2019-05-15]
  Nyckelord :Anorexia nervosa; ätstörning; slutenvård; psykiatrisk tvångsvård; upplevelser; bemötande; erfarenheter; patientperspektiv; lagen om psykiatrisk tvångsvård;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att få förståelse för före detta patienters upplevelser av att vårdas mot sin vilja på allmänpsykiatrisk avdelning för anorexia nervosa. Syftet har brutits ned i två frågeställningar som handlar om hur personerna beskriver sin upplevelse av sluten psykiatrisk tvångsvård på allmänpsykiatrisk avdelning för anorexia nervosa samt vad de anser vara viktigt i vården av anorektiker som vårdas mot sin vilja. LÄS MER

 2. 2. Avvecklingen av den manuella kontanthanteringen : En intervjustudie om kundernas uppfattningar om en banks alternativa tjänster.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet (USBE)Företagsekonomi

  Författare :Ida Westin; [2014]
  Nyckelord :bank; manuell kontanthantering; samhället;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har teknologiska förändringar medfört att banker ändrat utformningen av sina tjänster. Pengar har digitaliserats och individer har minskat användningen av kontanter. LÄS MER

 3. 3. Att sälja grönt är skönt - En studie om att öka försäljningen av ekologiska varor

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Ida Karlsson; Malin Westin; [2013]
  Nyckelord :Organic products; In-store marketing; Special displays; Space elasticity; Fruit and vegetable department;

  Sammanfattning : The interest for organic food has grown a lot over the last 15 years. Even so, only 3.5 % ofthe share of wallet in Sweden goes to organic food. The purpose of this study is to examine and describe how retailers can get consumers to buy more organic fruits and vegetables. LÄS MER

 4. 4. En verksamhet i gott skick. Antikvariaten och katalogiseringen

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM; Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Ida Westin; Jenny Lind; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER