Sökning: "Ida White"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Ida White.

 1. 1. Nyproducerade flerbostadshus i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Stina Danielsson; Ida Brandt; [2019]
  Nyckelord :Nyproduktion; Malmö; Flerbostadshus; Likartad;

  Sammanfattning : Sverige är ett land med ständig befolkningsökning. Malmö är Sveriges tredje största stad och dessutom den snabbast växanden staden i landet. I och med befolkningstillväxten och urbaniseringen ökar behovet av bostäder och det produceras mycket nytt, främst flerbostadshus. LÄS MER

 2. 2. Frisk av naturen : trädgård, framtidens medicin?

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Ida Kuusemaa; [2019]
  Nyckelord :Trädgårdsterapi; trädgård; depression; stress; utmattningssyndrom; psykisk ohälsa; mental hälsa; terapiträdgårdar; hälsoträdgårdar;

  Sammanfattning : I dagsläget ökar den psykiska ohälsan i Sverige och världen. Depression anses i dag vara en folksjukdom och har alltså hög förekomst både hos världsbefolkningen i stort samt hos den svenska befolkningen. Denna litteraturstudie syftar till att undersöka hur trädgård kan ha en inverkan på den mentala hälsan. LÄS MER

 3. 3. Vikten av arbetsmotivation och dess inverkan på arbetsengagemang hos tjänstemän inom industrisektorn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Ida Jackalin; Kristina Solander; [2019]
  Nyckelord :Work engagement; Work motivation; White collar workers; Selfdetermination theory; Arbetsengagemang; Arbetsmotivation; Tjänstemän; Self-determination theory;

  Sammanfattning : Arbetsengagemang har beskrivits som ett positivt arbetsrelaterat tillstånd. Med förståelse för medarbetarnas arbetsmotivation kan arbetsengagemanget öka och riskerna med negativ stress undvikas. Syftet med denna studie var att undersöka vilka motivationstyper som till störst del förklarade dimensionerna i arbetsengagemang hos tjänstemän. LÄS MER

 4. 4. Cool Roof Coatings on Industrial Buildings : An Energy Study of Reflective Coatings

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Isak Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Energy; coating; cool roof coatings; industrial building; reflective coating; microspheres; expancel; ida-ice;

  Sammanfattning : To evaluate the effect of cool roof coatings containing Expancel® thermoplastic microspheres on industrial buildings, a warehouse was built-up in the computer simulation software IDA-ICE. The warehouse was modelled in line with ASHRAE 90.1. 2004 ”Energy Standard for Buildings Except Low-Rise Residential Buildings”. LÄS MER

 5. 5. Kan du le på bilden eller slicka dig på fingret? : En studie om kockens roll i branschen och media.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan; Umeå universitet/Enheten för restauranghögskolan

  Författare :Moa Söderlund; Ida Lundqvist; [2018]
  Nyckelord :Kock; medias influens; restaurangbranschen; white guide;

  Sammanfattning : Abstract The purpose of the study was to investigate the professional chef, the road to success as well as to highlight which factors affects success. This study incorporated both a qualitative content analysis and qualitative interviews. Consequently to broaden the understanding of the affect in success of chef’s as well as media's influence. LÄS MER