Sökning: "Ida af Hällström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ida af Hällström.

 1. 1. “SKRÄDDARSYDD REKLAM” - En kvalitativ intervjustudie om finländska och svenska unga kvinnors upplevelser om influencer marketing på Instagram

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Ida af Hällström; Max Forsberg; [2020-06-25]
  Nyckelord :Influencer; Influencer Marketing; Instagram; Marknadsföring; Unga Kvinnor;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att jämföra finländska och svenska unga kvinnors upplevelser och åsikter om influencer marketing på den sociala plattformen Instagram.Teori: Uses and Gratification, Influencer Marketing, Parasociala relationer.Metod: Kvalitativ studie.Material: Individuella semistrukturerade Intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Produktplacering i Sverige och Hollywood : vad händer när en svensk film får en motsvarighet från Hollywood?

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Ludvig Roth; Ida Af Hällström; [2019]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER