Sökning: "Ida mårtensson"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Ida mårtensson.

 1. 1. Nedfrysning av nötkött – ett sätt att minska matsvinn? : Konsumenters inställning till att köpa nötkött som frysts ner dagen innan bäst före datum har passerat kopplat till food literacy.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Ida Mårtensson; Therese Nordström; [2019]
  Nyckelord :Food waste; Food Literacy; Meat wastage; Climate impact and Buy beef.; Matsvinn; Food literacy; Köttsvinn; Klimatpåverkan och Köpa nötkött.;

  Sammanfattning : Inledning: Matsvinn bidrar till en negativ klimatpåverkan och svinnet av animalier, speciellt nötkött, genererar stora mängder onödigt växthusgasutsläpp per kilo. Att minska svinnet av animalier bör prioriteras för att snabbt minska växthusgasutsläppen. LÄS MER

 2. 2. Är du redo att anta utmaningen?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ida Ekberg; Victoria Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :OCR; Toughest; Hinderbanelopp; Idrott; Inre motivation; Yttre motivation; Passion;

  Sammanfattning : Uppsatsen har en kvalitativ ansats genom en flerfallstudie där tolv personer intervjuades. Syftet med studien är att genom semistrukturerade intervjuer förstå tävlingsformen Toughest ur deltagarnas perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Sorry for the Inconvenience, But They are Killing Us - A Case Study of the Ni Una Menos Protests’ Impact in Chile

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Pedagogik; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies

  Författare :Ida Mårtensson; [2018]
  Nyckelord :social movements; political opportunity; resource mobilization; framing processes; Ni Una Menos; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis draws upon social movement theory to explore the impact of the Ni Una Menos protest in Chile. In October 2016 thousands of people took the streets of the capital Santiago to protest the wave of recent femicides in Chile. LÄS MER

 4. 4. Demokrati i svenskundervisning En forskningsöversikt över demokratiuppdraget i gymnasieskolans svenskämne

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Milda Langyté; Ida Mårtensson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ämnesläraren i den svenska gymnasieskolan ses främst som en kunskapsförmedlare för sitt ämne. Förutom kunskapsuppdraget ska utbildningen likväl förbereda eleverna för ett deltagande i ett demokratiskt samhälle. LÄS MER

 5. 5. Det görs inte på en Kafferast direkt : Förskolechefer och förskollärares tankar kring arbetet med nyanlända barn och familjer i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ida Gustafsson; Ida Mårtensson; Josefine Troli; [2016]
  Nyckelord :Nyanlända; Flyktingbarn; Mottagande; Inskolning; Utbildning;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur förskollärare och förskolechefer resonerar kring förskolans arbete med nyanlända flyktingbarn samt vilka typer av verktyg som förskolechefer och pedagoger fått ta del av utifrån, och hur mottagandet av barnen och föräldrarna går till. Vi ville ta reda på hur pedagoger och förskolechefer ser på arbetet med nyanlända barn i verksamheten, hur de kände inför mottagandet av dessa barn, samt om de hade några speciella hjälpmedel till hands. LÄS MER