Sökning: "Ida-Lie Heljeberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ida-Lie Heljeberg.

 1. 1. Du har världen för dina fötter : - En studie av nyanlända flickors erfarenheter av rörelseförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ida-Lie Heljeberg; [2019]
  Nyckelord :idrott och hälsa; motorik; måluppfyllelse;

  Sammanfattning : Att få nyanlända flickor att aktivt delta i skolämnet idrott och hälsa har visat sig vara problematiskt. Konsekvenser av kultur och religion har tidigare uppmärksammats som möjliga bakomliggande faktorer för detta, men idrottslärarna på en svensk gymnasieskola har identifierat ytterligare en faktor som begränsar nyanlända flickors potential till deltagande i ämnet idrott och hälsa – bristfällig rörelseförståelse. LÄS MER

 2. 2. Overcoming Students’ Speaking Anxiety with Drama Pedagogy: -A Study of the Perceived Benefits of Drama Pedagogy in the Swedish Secondary andUpper-Secondary English Classroom

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Ida-Lie Heljeberg; [2019]
  Nyckelord :Drama pedagogy; second-language learning; speaking anxiety;

  Sammanfattning : In the society of today English-speaking skills are essential, and the school should prepare students to live, work and participate actively in society. However, speaking English does pose a challenge for some students due to speaking anxiety, which can have a negative impact on their development. LÄS MER