Sökning: "Ida-Marie Jonsson Kjellberg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ida-Marie Jonsson Kjellberg.

  1. 1. Det är inte svart eller vitt : En litteraturstudie om sjuksköterskors uppfattningar om dödshjälp

    Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

    Författare :Linda Danielsson; Ida-Marie Jonsson Kjellberg; [2022]
    Nyckelord :Dödshjälp; sjuksköterskor; uppfattningar;

    Sammanfattning : Introduktion/Bakgrund: Sjuksköterskor möter svårt sjuka patienter med svårhanterliga symtom som kan vara svåra att lindra. Vissa patienter önskar att få slippa lidande och i stället få påskynda döden. Dödshjälp är olagligt i Sverige, men i vissa andra länder finns dödshjälp som valmöjlighet. LÄS MER