Sökning: "Ida-karolina Lassesson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ida-karolina Lassesson.

 1. 1. Transparency of Executive Directors'' Remuneration

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Hagelborn; Ida-Karolina Lassesson; [2009]
  Nyckelord :executive directors; remuneration; compensation; disclosure; transparency; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Following rising remuneration levels, significant owner reactions to excessive executive pay, and a request for more executive accountability, there has been increased focus on disclosure of more complete information on the pay levels, program structure and performance criteria for key executives in most European markets. In general, the academic research in the area has been about the conformance of disclosure with different regulations and recommendations, and several comparative studies have been made. LÄS MER

 2. 2. Utökade tilläggsupplysningar vid övergången till IASBs standarder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ida-Karolina Lassesson; Anna Balke; [2008]
  Nyckelord :Finansanalytiker; finansiella rapporter; informationsgivning; IFRS; tilläggsupplysningar; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att förklara och analysera hur mycket årsredovisningens tilläggsupplysningar har ökat i omfång, i och med införandet av IASBs standarder i Sverige, samt hur detta påverkar finansanalytiker i sin analys av börsnoterade företag. För att kartlägga hur mycket tilläggsupplysningarna har ökat i omfång har en kvantitativ metod använts. LÄS MER