Sökning: "Idea Generation"

Visar resultat 1 - 5 av 353 uppsatser innehållade orden Idea Generation.

 1. 1. Den obrydda generationen? - En kvalitativ intervjustudie om ungas nyhetsvanor under coronakrisen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hanna Thorn; Oskar Sundström; Tove Christensen; [2021-02-05]
  Nyckelord :Covid-19; Pandemi; Unga; Media; Nyheter; Nyhetsvanor; Nyhetskonsumtion; Kriskommunikation; Covid-19; Pandemic; Youth; Media; News; News habits; News consumption; Crisis communication;

  Sammanfattning : During the Covid-19 pandemic in Sweden, the younger generation has been portrayed by themedia as an unconcerned group that doesn't follow the Covid-19 restrictions issued by thePublic Health Agency of Sweden and the Swedish government. In our study, we wanted tolook into if and how the pandemic has had an impact on the youths news habits and choice ofnews sources. LÄS MER

 2. 2. BÄDDSOFFAN GENERATIONS : Produktutveckling för compact living

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Innovation och produktrealisering

  Författare :Martina Birkehammar; [2021]
  Nyckelord :Compact Living; Product Development; Concept Generation; Idea Generation; Focus Group; Human Centered Design; HCD; Observations; Prototypes; Functional Prototypes; Testing; Sofa Bed; Sleeper; Multifunctional Furniture; Students; SolidWorks; Compact Living; Produktutveckling; Konceptgenerering; Idégenerering; Fokusgrupp; Human Centered Design; HCD; Observationer; Prototyper; Funktionsprototyper; Testning; Bäddsoffa; Sovsoffa; Multifunktionell Möbel; Studenter; SolidWorks;

  Sammanfattning : In Sweden, there are students who live in small student apartments. These apartments can be called compact living as a student apartment can be as small as 16 square meters. To take advantage of the place that is in small homes, it would be good if larger furniture could be combined into a piece of furniture. LÄS MER

 3. 3. Kognitiv utveckling av en kontrollpanel : - Styrning av ett multifunktionellt arbetsbord för den grafiska industrin

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Elin Rundqvist; [2021]
  Nyckelord :Kognitiv ergonomi; produktutveckling; ergonomi; ergonomisk undersökning;

  Sammanfattning : I denna rapport presenteras projektfaserna som gjordes under projektet Ergonomisk utveckling av en kontrollpanel -Styrning av ett multifunktionellt arbetsbord till för den grafiska industrin. Projektet startades i samråd med kursen Examensarbete, MSGC12, och gavs vid fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap på Karlstads universitet. LÄS MER

 4. 4. Influencers, barnarbete och en likeandepublik : En kvantitativ enkätstudie om uppfattningen och inställningen bland svenskar gällandebetalda samarbeten på sociala medier där barn medverkar

  L3-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Alice Axelsson; Karin Eriksson; Amadeus Jahnson; [2021]
  Nyckelord :Sponsored collaborations; social media; children; influencers; generations; Betalda samarbeten; sociala medier; barn; influencer; generationer;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att få en uppfattning om hur svenskar ser på att barnmedverkar i betalda samarbeten på sociala medier, där influencers får betalt av företag för attmarknadsföra produkter tillsammans med sina barn. Det är en kvantitativ undersökning somgenomfördes med enkäter som skickades ut till grupper utifrån generation, kön ochfamiljesituation. LÄS MER

 5. 5. Study of an automated testing procedure with dynamic job scheduling and automatic error handling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Tom Andersson; [2021]
  Nyckelord :Automation; Testing; Dynamic job scheduling; Automatic error handling; Concept generation; Heuristic rules; Dispatching rules; Branch and bound; A*; Dynamic programming; Beam search; Genetic algorithms; Tabu search; Simulations; C#; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : During the production of Axis's cameras, the optics modules have to do a number of tests and calibrations that are performed in different test stations. The test and calibration sequence differs between different models. This has so far been done manually by having operators move the units between test stations. LÄS MER