Sökning: "Idea"

Visar resultat 1 - 5 av 6711 uppsatser innehållade ordet Idea.

 1. 1. E-auction as a complement to IOCM - A case study from the automotive industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Felicia Ivarsson; [2020-07-01]
  Nyckelord :E-auction; IOCM; Transaction Cost Economics; Industrial Network Approach; Purchasing and Supply Management; Buyer-supplier Relationship;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Materiality in the context of Sustainability

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emem Simon Inyangudom; [2020-07-01]
  Nyckelord :Sustainability; Materiality; Materiality assessment; Sustainability reporting; GRI; IFRS; IR; EU Directive; Stakeholders; Materiality marix; Materiality analysis;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 3. 3. How initiatives towards transforming the Role of Controllers play out – A field study examining the changing role of controllers at Volvo Cars

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Victoria Andersson; Karin Enström; [2020-07-01]
  Nyckelord :Controllers; Management Accountants Accounting; Institutional Theory; Institutional Environment; Institutional Entrepreneur Entrepreneurship; Digital Transformation; Big Data and Business Intelligence Analytics;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 4. 4. RISK- OCH KRISKOMMUNIKATION I MEDIERAPPORTERING OM COVID-19 - En kvantitativ innehållsanalys av nyhetsrapporteringen i tryckta medier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Olga Mikhaylova; [2020-06-25]
  Nyckelord :Covid-19; risk- och kriskommunikation; IDEA-modellen; nyhetsvärdering; instruktiv kommunikation;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka i vilken utsträckning och hur svensk nyhetsrapportering i tryckt press följer bästa praktiker inom risk- och kriskommunikation till allmänheten och den primära riskgruppen 70+ under Covid-19 pandemi.Teori: IDEA-modellen, Beteendeförändringsteori, nyhetsvärderingMetod: Kvantitativ innehållsanalysMaterial: Artiklar i Dagens Nyheter, period 1 januari – 8 april 2020 (N=594). LÄS MER

 5. 5. Volatility Curves of Incomplete Markets

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Kateryna Chechelnytska; [2020-06-23]
  Nyckelord :Implied volatility; Incomplete markets; Trinomial option pricing model; Black-Scholes option pricing model; Risk-neutral probability;

  Sammanfattning : The graph of the implied volatility of call options as a function of the strike priceis called volatility curve. If the options market were perfectly described by theBlack-Scholes model, the implied volatility would be independent of the strike priceand thus the volatility curve would be a at horizontal line. LÄS MER