Sökning: "Ideal type method"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Ideal type method.

 1. 1. Övning är som att lägga ett pussel : En fenomenologisk intervjustudie om stråkinstrumentlärares syn på övning och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sofie Haglund; [2022]
  Nyckelord :Practice; motivation; string instrument teacher; phenomenological perspective; interview; Övning; motivation; stråkinstrumentlärare; fenomenologiskt perspektiv; intervjuer;

  Sammanfattning : När jag blickar tillbaka på när jag själv gick på kulturskola och spelade cello som barn var det inte mycket fokus på hur jag skulle öva, bara att öva. Med denna studie har jag valt att undersöka hur stråkinstrumentlärare ger ut övningsstrategier och hur de motiverar sina elever till att öva. LÄS MER

 2. 2. Emulsifying properties of cellulose oxalate and pectin from Norway spruce bark

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

  Författare :Semonti Hussain; [2022]
  Nyckelord :Cellulose oxalate COX ; Bark; Norway spruce; Pectin; Pickering emulsion; Pulp;

  Sammanfattning : Nanocellulose is a sustainable material and has shown interesting properties in various applications. One such application is Pickering emulsion, where the nanocellulose stabilizes the oil and water interface. LÄS MER

 3. 3. Att sätta Agendan : En intervjustudie om lärare i samhällskunskaps friutrymme och nyhetsanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Maria Müller Nyberg; [2022]
  Nyckelord :Samhällskunskap; nyheter; statsvetenskap; gymnasielärare; didaktik; pedagogik; frontlinjebyråkrat; dagordningteori;

  Sammanfattning : This study aims to contribute knowledge about how secondary teachers perceive their work with political news, in their teaching in the subject social studies. The study is based on qualitative interviews with five secondary teachers, who hold varying experience of teaching in the subject of social studies. LÄS MER

 4. 4. Regional development & resilience in the Gotland region - An analysis of regional development plans

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Jonathan Olsson; [2022]
  Nyckelord :regional development; resilience; tourism; Gotland; Social Sciences;

  Sammanfattning : This paper is a case study analysis of the region of Gotland, and it investigates how Gotland as a tourist dependant region can improve their resilience. I analyzed two different regional development plans “Vision Gotland 2025” and “Vårt Gotland 2040”, look at key differences between these and also look at employment data in Gotland from 2005-2018. LÄS MER

 5. 5. Varaktig förändring av kontroll – En konkurrensrättslig utredning av transaktioner med "warehousing"-struktur och Europeiska kommissionens kontroll av den inre marknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Edvardsson; [2022]
  Nyckelord :konkurrensrätt; competition law; rättsekonomi; law and economics; koncentrationskontroll; merger control; inre marknaden; internal market; warehouse structure; warehousing; two-step transaction; associationsrätt; EU-rätt; EU law; koncentrationsförordningen; fullföljdsförbud; stand still obligation; prior notification; varaktig förändring av kontroll; lasting change of control; Law and Political Science;

  Sammanfattning : En transaktion med en “warehousing”-struktur är en typ av två-stegstransaktion som omfattar flera moment, där säljaren först överlåter målbolaget till en tillfällig köpare som i sin tur överlåter målbolaget till en slutlig köpare. Den tillfälliga köparen används som ett lager för aktierna fram tills den slutliga transaktionen blivit godkänd av Europeiska kommissionen, varefter den slutliga transaktionen kan genomföras. LÄS MER