Sökning: "Ideal"

Visar resultat 6 - 10 av 3269 uppsatser innehållade ordet Ideal.

 1. 6. Ett nutida samhällskontrakt : En idéanalys av Moderaternas samhällskontrakt i ett förslag till idéprogram med utgångspunkt i olika kontraktsteorier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Matilda Divinyi; [2021]
  Nyckelord :Samhällskontrakt; Moderaterna; Jean-Jacques Rousseau; Thomas Hobbes; John Locke; idéanalys; politisk filosofi;

  Sammanfattning : In recent years, The Swedish Moderate Party have repeatedly used the term social contract. What do they mean by this concept that has its roots in the philosophers during the Enlightenment? These thinkers lived in a different time with political problems of ther time. LÄS MER

 2. 7. Ska vi låta städerna gro? - En studie om stadsodling som planeringsstrategi för hållbarhet i Malmö stad

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi

  Författare :Antonia Johansson; [2021]
  Nyckelord :urban gardening; urban agriculture; urban planning; green infrastructure; sustainability; Social Sciences;

  Sammanfattning : In search of sustainable cities, the compact green city has become an ideal for urban planners globally and green infrastructure has been reevaluated since raised awareness of the multifunctions of greenery. Consequently, the interest in urban agriculture has been renewed and new forms of projects are currently being established internationally. LÄS MER

 3. 8. Den formbara medborgaren : En idéanalys av utbildningspolitiska idéer om medborgarrollen mellan 1962 till och med idag

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Rosen; [2021]
  Nyckelord :Education policies; Citizenship education; Ideal types of citizenship; Social citizenship; Liberalization of education; Utbildningspolitik; Medborgarfostran; Idealtyper av medborgarskap; Socialt medborgarskap; Liberalisering av utbildningspolitik;

  Sammanfattning : This thesis examines the political ideas of citizenship that can be found in Swedish education policies between 1962 and today. Furthermore, the thesis also examines how these ideas have changed over time. The material consist of four education policy bills that was adopted during the studied time period. LÄS MER

 4. 9. Spaniens väg tillbaka mot demokrati : En fallstudie om Spaniens demokratiseringsprocess

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Martina Bergqvist; [2021]
  Nyckelord :Spain; democratization; polyarchy; political competition; political inclusiveness;

  Sammanfattning : This is a study on Spain´s path from dictatorship towards democracy in the period of 1975 to 1982. The examination is based on Robert Dahl´s theory of democratization, fundamentally describing three alternate paths, moving a society from one of the states closed hegemony, inclusive hegemony or competitive oligarchy into the state polyarchy. LÄS MER

 5. 10. Adoptivfamiljen i policydokument : skiftande ideal över tid

  Master-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Olivia Råberg; [2021]
  Nyckelord :Social constructionism; international adoption; adoptive family; adoptive parents; child perspective; Social Sciences;

  Sammanfattning : The adoptive family in policy documents – changing ideals over time The purpose of this study was to examine the construction of the adoptive family. More specific, the aim was to explore, how the adoptive family are constructed in policy documents and what consequences are described for the adoptive family as a special family type. LÄS MER