Sökning: "Idealjag"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Idealjag.

 1. 1. En illusion och dess samtid : det förnekade lidandet ur ett psykoanalytiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Maude Andersson; [2012]
  Nyckelord :lack; desire; suffering; narcissism; desirelessness; culture; brist; begär; lidande; narcissism; begärslöshet; kultur;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att ur ett psykoanalytiskt perspektiv studera vad för konsekvenser vår individualistiska kultur får för den enskilde individen med avseende på frågor rörande brist, begär och lidande. För att kunna utforska om samtidens psykiska lidande är ett uttryck för att dessa frågor förnekas, intervjuades fem psykodynamiskt praktiserande psykoterapeuter vars upplevelser bär en avspegling av patienters lidande. LÄS MER

 2. 2. "I feel that I was being written..." : Identitetsskapande i William S Burroughs romaner Junky och Queer

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Lucella Bergström; [2012]
  Nyckelord :William S Burroughs; Queer; Junky; Idealjag; Jagideal; Rosenberg; Zizek; psykoanalys; routines;

  Sammanfattning : In this essay I examine how identity is created in William S. Burroughs two early novels Junky andQueer. The theoretic starting points are Lacans psychoanlytic concepts ”ideal ego”, ”egoideal” and the ”superego” and also queertheory as presented by Tiina Rosenberg in her book Queerfeministisk agenda. LÄS MER