Sökning: "Ideationell metafunktionen"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Ideationell metafunktionen.

 1. 1. Hur framställs flickor och pojkar i en läsebok  -en ideationell textanalys om hur könsnormer uttrycks i en svensk läsebok

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Josefine Brinkner; Madelene Hermansson; [2021]
  Nyckelord :Kön; Genus; Normer; Stereotyper; Läsebok; Transitivitetsanalys; Ideationell analys; Textanalys; SFG;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att genom en transitivitetsanalys granska en läsebok för åk. 4–6 ur ett genusperspektiv för att uppmärksamma hur könsnormer konstrueras och reproduceras i texten samt hur den förhåller sig till Lgr11. Läseboken analyseras utifrån hur manliga och kvinnliga karaktärer framställs. LÄS MER

 2. 2. Pilotstrejken : En kvalitativ textanalys av SAS kriskommunikation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Svenska

  Författare :Tova Skeholt Röhne; [2020]
  Nyckelord :SAS; Crisis communication; image repair theory; SFL; SAS; Kriskommunikation; imagereperation; SFG;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ textanalys av SAS kriskommunikation under pilotstrejken 2019. Materialet för studien är fyra pressmeddelanden som SAS publicerar på sin hemsida angående pilotstrejken. LÄS MER

 3. 3. Att blåsa liv i forntiden : En studie av kommunikation via montertexter på ett museum i stockholm

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Sofia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :museum; systemisk-funktionell grammatik; ideationell metafunktion; interpersonell metafunktion; svenska; Historiska museet; Bäckaskogskvinnan; Skateholmsgraven;

  Sammanfattning : Denna undersökning inriktar sig på hur Historiska museet i Stockholm kommunicerar genom montertexter. Syftet är att ta reda på hur museet skapar en relation mellan museum och besökare, samt mellan besökare och historia genom utställningstexter. Materialet består av skrivna texter hämtade från två rum på utställningen Forntider. LÄS MER

 4. 4. Att konstruera en världsmästare : En semantisk studie i konstruktionen av professionell dam- och herrboxning i kvällspressens sportsektioner

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Johannes Trolin Ulfeldt; [2015]
  Nyckelord :sport; idrott; boxning; sportjournalistik; systemisk funktionell grammatik; ideationell analys;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur sportsektionen i två stora svenska kvällstidningar konstruerar två framgångsrika svenska boxare, Mikaela Laurén och Badou Jack, som vann varsin världsmästartitel mellan hösten 2014 och våren 2015. De frågor som undersökningen försöker svara på är 1: hur den professionella boxningen konstrueras som verksamhet i samband med vinsten av en världsmästartitel, 2: hur den manliga respektive kvinnliga boxaren konstrueras inom denna verksamhet, och 3: huruvida dessa konstruktioner framställer herrboxningen som norm gentemot damboxningen. LÄS MER