Sökning: "Ideellt engagemang"

Visar resultat 1 - 5 av 106 uppsatser innehållade orden Ideellt engagemang.

 1. 1. Frihet på gott och ont : En kvalitativ intervjustudie om rollen som volontär i det sociala arbetet med unga

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Sara Düring; [2020]
  Nyckelord :social work; non-profit organization; non-profit sector; volunteer; volunteer work; identity; values; support; socialt arbete; frivilligt arbete; ideellt arbete; ideella sektorn; volontär; volontärarbete; identitet; värderingar; känslomässiga krav; stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka förståelsen om upplevelsen av rollen som volontär inom det sociala arbetet med ungdomar och unga vuxna, genom att beskriva rollen som volontär utifrån upplevelsen av att agera som en ”icke-professionell” hjälpare gentemot sin målgrupp, och att tolka resultaten i relation till tidigare forskning på området. Sex semi-strukturerade intervjuer har genomförts med volontärer från fyra ideella föreningar. LÄS MER

 2. 2. Hur är det möjligt?: En uppsats om framgångsrika svenska herrelitidrottsföreningars verksamhet på mindre orter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Mika Loimi; Jakob Freberg; [2020]
  Nyckelord :mindre ort; elitidrott; organisationsstruktur; lokal identitet; ideellt engagemang;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som gör det möjligt att driva en högpresterande herridrottsförening inom lagidrott på en mindre ort. Med detta som bakgrund vill vi studera hur de utvalda föreningarnas organisationer är utformade med hjälp av Mintzbergs organisationsteori. LÄS MER

 3. 3. Hur idrottsföreningar bedriver verksamheter ekonomiskt : En kvalitativ intervjustudie med åtta idrottsföreningar i Värmland

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Rasmus Berggren; Amanda Chienh; [2020]
  Nyckelord :Sports; Non-Profit Sportsorganisations; Financial Management; Sport; Ideella Idrottsföreningar; Ekonomistyrning;

  Sammanfattning : Ekonomin har blivit viktigare för idrottsföreningar där omsättningen ökar samtidigt som samhället och förbund ställer högre krav på föreningarna än tidigare. Idrottsföreningar är i grunden ideella verksamheter, men precis som företag behöver de generera intäkter för att fortleva. LÄS MER

 4. 4. Fälttävlans förändring över tid med fokus på deltagande, säkerhetsarbete och skador

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Equine Studies

  Författare :Linda Nyberg; Fanny Svensson; [2020]
  Nyckelord :häst; ryttare; muntlig historia; genus; ridsport;

  Sammanfattning : The change of eventing over time with focus on participation, safety and injuries Eventing is equestrians’ version of a triathlon were the cross country phase is the most challenging of the three and can result in serious injuries. Every year there are a few reported deaths due to eventing despite equestrian federations major focus on safety. LÄS MER

 5. 5. Passion för nation - En kvalitativ studie om motivation till ideellt engagemang inom studentnationer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Marta Celina Brejwo; Emelie Wiberg; Filippa Andersson; [2020]
  Nyckelord :Agency theory; motivation; student nation; volunteer work; hierarchy; Business and Economics;

  Sammanfattning : Nyckelord: Agentteori, Motivation, Studentnationer, Ideellt arbete, Hierarki. Syfte: Syftet är att undersöka vilka motivationsfaktorer som ligger bakom ideellt arbete på studentnationer. LÄS MER