Sökning: "Idehed"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Idehed.

 1. 1. Is CFO’s equity compensation associated with the degree of accruals-based earnings management?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Sebastian Idehed; Fredrik Johansson; [2019-08-09]
  Nyckelord :Earnings management; CFO; discretionary accruals; equity compensation;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 2. 2. Incitamentssystem hos de tre marknadsledande svenska försäkringsbolagen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sebastian Idehed; Johanna Viklund; [2017-07-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie är en empirisk studie hos de tre största försäkringsbolagen i Sverige. Syftet medstudien är att identifiera och analysera likheter och skillnader mellan de marknadsledandesvenska försäkringsbolagen och deras respektive incitamentssystem för att uppnåkundnöjdhet. LÄS MER