Sökning: "Identified regulation"

Visar resultat 1 - 5 av 342 uppsatser innehållade orden Identified regulation.

 1. 1. Samverkan mellan barnhälsovård och socialtjänst. Sjuksköterskors upplevelse av samverkan kring familjer med behov av stödjande och hälsofrämjande insatser.

  Master-uppsats,

  Författare :Anne-Sofie Johansson; [2021-04-09]
  Nyckelord :Barnhälsovård; barns rättigheter; folkhälsa; Samordnad Individuell Planering SIP ; samverkan i team; orosanmälan;

  Sammanfattning : Background: The nurse in child health care has assignment to give health-promoting interventions to the families. Families have different qualifications, difficulties and opportunities to ensure that children attain good health. LÄS MER

 2. 2. Tjänster och lönsamhet med ett batterilager till en solcellspark : En fallstudie om att implementera ett batterilager till Vasakronans solcellspark i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö; Uppsala universitet/Byggteknik och byggd miljö

  Författare :Lisa Jonsson; Joel Valdemarsson; [2021]
  Nyckelord :Solcellspark; Batterilager; Litiumjon; Frekvensreglering; Arbitrage; Flexibilitet; CoordiNet; Intermittent kraftproduktion; Förnybar energi;

  Sammanfattning : The installed capacity of electricity produced from solar power has increased over the years and will do so even further. A lot of companies are investing in so-called solar parks to create large scale electricity production from solar power. LÄS MER

 3. 3. Inclusion of Wind Turbines into Frequency Support Services : Exploring frequency stability issues and comparing regulation power market products

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för elektroteknik

  Författare :Oskar Andersson; [2021]
  Nyckelord :Frequency Containment Reserve; Frequency Restoration Reserve; Fast Frequency Restoration; Synthetic Inertia; Variable Speed Wind Turbine;

  Sammanfattning : There is a trend in Sweden towards increasing the electricity production from renewable energy sources in the electric grid. The increased share of renewables could be seen as essential for Sweden to be able to meet the obligated climate goals. LÄS MER

 4. 4. Mindfulness for sustainable consumption behaviour - inisghts into consumer culture

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Lena Kadel; [2021]
  Nyckelord :mindfulness; mindful consumption; pro-environmental behaviour; impulsivity; decision-making; behavioural regulation; sustainable development;

  Sammanfattning : A large body of research implies that modern human behaviour threatens various life – sustaining resources. The excessive consumption patterns of resources by humans has been identified as one of the main causes of the environmental crisis. LÄS MER

 5. 5. Parentes eller paradigmskifte? En intervjustudie om par- och familjeterapeuters upplevelser av psykoterapi online under pågående covid-19-pandemi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristina Nordgren; Maria Rosenqvist; [2021]
  Nyckelord :couple and family therapy online; online therapy; systemic therapy; couples and family therapist; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aims to increase understanding of how couple and family therapy are affected by being carried out online, and to explore couple and family therapists’ experiences of online therapy. Semi-structured interviews were conducted with eight accredited couple and family therapists with experience of practicing therapy online. LÄS MER