Sökning: "Identitet fashion textil"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Identitet fashion textil.

 1. 1. Influencer marketing : Mode- vs. IT-branschen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jennifer Jonasson; Carolina Levinsson; [2019]
  Nyckelord :Influencer marketing; marketing; hedonic; utilitarian; fashion; IT; Influencer marketing; marknadsföring; hedonistiskt; utilitaristiskt; mode; IT;

  Sammanfattning : Influencer marketing är ett växande fenomen och blir alltmer vanligt som marknadsföringsverktyg på sociala medier. Efter att granskat tidigare forskning upptäckte vi att det tidigare inte forskats mycket kring hur influencer marketing skiljer sig åt mellan olika branscher. LÄS MER

 2. 2. Durable aesthetics : The aesthetic function of apparel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Kristin Kornberg; Olivia Svensson; [2018]
  Nyckelord :Durable aesthetics; aesthetic functions; identity; long-term apparel; sustainable design; Varaktig estetik; estetisk funktion; identitet; långvariga kläder; hållbar design;

  Sammanfattning : The thesis is based on the background of the speed of fashion and mass consumption of apparel, and how fashion-based items do not fulfill the premises of apparel on a long-term basis – the premises mainly being expression of identity. The purpose of the study is to examine the notion of durable aesthetics in relation to the premises consumers have for apparel. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation med genusperspektiv i ett modesammanhang

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Jasmine Söderström; Julia Magnusson; [2017]
  Nyckelord :Advertising; Communication; Fashion; Gender; Stereotype; Genus; Kommunikation; Marknadsföring; Mode; Stereotyper;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker hur man kan arbeta med kommunikation och genusfrågor i ett modesammanhang, vilken respons och effekt kommunikationen kan leda till samt om denna kommunikation kan bidra med konkurrensfördelar hos modeföretag. I arbetet undersöks hur ett modeföretag arbetar med genusfrågor och genusorienterad kommunikation samt vilken respons kommunikationen kan få, med fokus på den kvinnliga konsumenten som mottagare på marknaden. LÄS MER

 4. 4. Country-or-not : En kartläggning av hur svenska modeföretag kommunicerar country-of-origin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Sandra Käld; Emma Persson; [2015]
  Nyckelord :Country-of-origin; marketing communication; positioning strategy; brand; brand identity; swedish fashion; marketing; country-of-origin; marknadskommunikation; positioneringsstrategi; varumärke; varumärkesidentitet; svenskt mode; marknadsföring;

  Sammanfattning : Marknadskommunikationens syften kan vara många, men att bygga företagets varumärke starkare kan vara en av anledningarna till kommunikation med omvärlden. Att som företag inneha ett start varumärke är en fördel på en allt mer globaliserad och konkurrensintensiv marknad. LÄS MER

 5. 5. Framgångsdrivet arv : En studie i hur ompositionering påverkar varumärkets identitet och image

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :EVELINA KARLSSON; SARAH FREDRIKSSON; [2011]
  Nyckelord :ompositionering; repositionering; repositioning; brand identity; brand image; varumärkesidentitet; varumärkesimage;

  Sammanfattning : Ett varumärke är en stor del av företagsstrategin för ett framgångsrikt företag och det är viktigt att skydda och bevara sitt varumärke. För att skapa och utveckla ett varumärke krävs en tydlig varumärkesstrategi, där den viktigaste delen är varumärkesidentiteten som är riktlinje för företagets arbete med varumärket. LÄS MER