Sökning: "Identitetsteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade ordet Identitetsteorin.

 1. 1. ”Jag har dött lite känns det som” : En kvalitativ studie om ensamkommande ungas upplevelser kring sin asylprocess

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för psykologi och socialt arbete

  Författare :Amanda Larsson; [2019]
  Nyckelord :Ensamkommande; Tillfälligt uppehållstillstånd; Identitetsteorin; Symbolisk interaktionism; Marginalisering;

  Sammanfattning : År 2015 var det 162 877 personer som sökte asyl i Sverige varav 70 834 var barn. I gruppen barn ingår även barn utan vårdnadshavare. Under 2015 sökte 35 269 ensamkommande barn asyl i Sverige (Bris, 2017). LÄS MER

 2. 2. ”Vi” mot ”dom” i fyra nyhetstidningars diskurser kring Breivik och Akilov

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Psykologi

  Författare :Pernilla Rosenlind; [2018]
  Nyckelord :Terrorism; Breivik; Akilov; massmedia; discourse analysis; social identity theory; Terrorism; Breivik; Akilov; massmedier; diskursanalys; social identitetsteori;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att studera hur terroristen, representerad av Anders Behring Breivik och Rakhmat Akilov, konstruerades i fyra svenska dagstidningar efter två händelser benämnda terrordåd: attentaten i Oslo och på Utøya 22 juli 2011, och lastbilsattacken i Stockholm 7 april 2017. Detta utifrån ett socialpsykologiskt och diskursanalytiskt perspektiv med den sociala identitetsteorin som ramverk och ingrupper och utgrupper i fokus. LÄS MER

 3. 3. Mellanchefers sociala och strukturella anpassning : En kvalitativ studie utifrån sociala identitetsteorin av hur mellanchefer uppfattar sin anpassning till olika situationer

  Master-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Joakim Hedenberg; Emelie Svidén; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. "Romerna är romer och vi är rudari" : En kvalitativ studie om kvinnliga EU-migranters identidetsuppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier; Högskolan i Jönköping/HLK, Globala studier

  Författare :Sandra Hansson; Felicia Trabelsi; [2017]
  Nyckelord :beggars; EU migrants; ingroup; Roma; Rudari; Romanians; social identity theory; outgroup; EU-migranter; ingrupp; romer; rudari; rumäner; social identitetsteori; tiggare; utgrupp;

  Sammanfattning : De EU-migranter som befinner sig i Sverige, oftast för att försörja sig genom tiggeri, ses ofta av allmänheten som romer. Majoriteten av de människor som kommer till Sverige för att tigga kommer ursprungligen från Rumänien, dock visar resultatet att alla inte anser sig vara romer även om de har mycket gemensamt med den romska minoriteten. LÄS MER

 5. 5. En individs karriär efter en MBA/EMBA utbildning. : Finns det vissa faktorer som påverkar?

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Amanda Pettersson; Hanna Lingtell; [2017]
  Nyckelord :Glastak; MBA EMBA; Sociala identitetsteorin; homosocialitet; human capital theory;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att kvinnor har svårare att göra karriär jämfört med män är något tidigare forskning menar kan bero på det som definieras som glastaket. Frågan är om detta glastak finns inom fler faktorer än kön? Syfte: Syftet med vår uppsats är att ta reda på om kön, ålder, nationalitet, informella nätverk, samhällsklass och hemmabild påverkar individers möjlighet till att göra en högre karriär. LÄS MER