Sökning: "Identity formation"

Visar resultat 1 - 5 av 369 uppsatser innehållade orden Identity formation.

 1. 1. Är det möjligt att förbereda sig inför en oförutsägbar kris? : En kvalitativ studie om Coronakrisens påverkan på krishanteringen inom restauranger och nattklubbar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Magdalena Haussner; Sebastian Larsen; [2022]
  Nyckelord :Covid; crisis management; restaurants; nightclubs; leadership; Uppsala; corona; pandemic; virus; innovation; identity creation; external communication; internal communication; Mitroff; cost-effectiveness; risk minimisation; five stage process; signal detection; preparation; prevention; containment; damage limitation; recovery; learning; Covid; kris; krishantering; restauranger; nattklubbar; ledarskap; Uppsala; corona; pandemi; virus; innovation; identitetsskapande; extern kommunikation; intern kommunikation; Mitroff; kostnadseffektivitet; riskminimering; femstegsprocessen; signaldetektering; förebyggande; förberedelser; begränsning; inneslutning; återhämtning; inlärning;

  Sammanfattning : År 2019 var början av den pandemi som drabbade svenska restauranger och nattklubbar i hög grad på grund av de restriktioner som infördes i landet. Denna uppsats har ämnat undersöka hur krishanteringen inom dessa branscher i Uppsala har påverkats som följd av Covid-19. LÄS MER

 2. 2. “Vart kommer du ifrån?” - egentligen : - En kvalitativ studie om kvinnor med dubbel kulturtillhörighet och deras identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Fredriksson Rapp; Maria Lugnehav; [2022]
  Nyckelord :In-betweenship; third culture kid; social identity; cultural identity; immigrants; double cultural affiliation; identity formation; ethnicity; Mellanförskap; social identitet; kulturell identitet; invandrare; dubbel kulturell tillhörighet; identitetsbildning; etnicitet;

  Sammanfattning : This study aims to examine how identity creation in young women is affected by living in an in-betweenship state. In addition, with the help of our interviewees' stories, we also want to highlight the advantages and disadvantages that the women themselves see in this phenomenon. LÄS MER

 3. 3. Narratives of Identity : An Exploration of the Multi-Generational Sense of Belonging and Identity Construction of Migrants in the Novels Piccola Sicilia and Jaffa Road by Daniel Speck

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för globala politiska studier (GPS)

  Författare :Fenja Graff; [2022]
  Nyckelord :integration; narratives; Daniel Speck; acculturation; third space;

  Sammanfattning : This thesis explores the identity construction of migrants in different generations andcircumstances as they are represented in the novels Piccola Sicilia and Jaffa Road by DanielSpeck through narratives. Through an ethnographic narrative analysis with a focus onstorytelling, macro, meso and micro-structures of identity formation are identified to gain insightsinto the identity construction in relation to familial history of three main characters. LÄS MER

 4. 4. The Role of Japan in Constructing South Koreans’ National Identity : Perception of Japan in the Eyes of South Korean People

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Yunseung Ham; [2022]
  Nyckelord :national identity; South Korea-Japan relationship; the other; historic memories; society.;

  Sammanfattning : This thesis investigates the formation of national identity in South Korea regarding Japan through the perception of Japan in the eyes of the South Korean people. Despite Korea’s independence from Japan in 1945, the complex relationship resulting from the historical events seems continual, blocking their further cooperation. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av det moderna : Modernitet, identitetsformering och diskussionsövningar på Wiks folkhögskola 1926–1934

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för idé- och lärdomshistoria

  Författare :Emma Flärd; [2022]
  Nyckelord :modernity; experiences of modernity; identity; interwar period; discussion seminar; folk high school; popular education; modernitet; modernitetsupplevelse; identitetsformering; mellankrigstiden; diskussionsövning; folkhögskola; folkbildning;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the experience of modernity, and how it related to the process of establishing and determining one’s individual identity. By studying the protocols from discussion seminars on contemporary topics attended by students at Swedish folk high school Wiks folkhögskola in the 1920s and 1930s, the study explores how the students defined themselves in relation to societal changes as well as how they evaluated what they considered to be modern versus traditional. LÄS MER