Sökning: "Identity"

Visar resultat 1 - 5 av 8314 uppsatser innehållade ordet Identity.

 1. 1. Samma takt till nya toner - handläggare om yrkesidentitet och professionell status efter ändrad delegationsordning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Tove Andersson Jokiranta; Lina Blomgren; [2022]
  Nyckelord :social work; delegation; deprofessionalization; discretion; professionalism; Social Sciences;

  Sammanfattning : Social work has been the subject for many reformations during the last decades. One change in the execution of meeting the needs of the public – a changed delegation order – decreases the social workers’ right to make decisions, in the social service’s housing unit in a Swedish municipality. LÄS MER

 2. 2. Kan användning av olika typer av språk påverka vem som känner sig inbjuden till en organisation?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ida Thyberg; Fanny Gyllenswärd; [2022]
  Nyckelord :kommunal; agentisk; organisationsattraktion; tillhörighet; identitetshot; communal; agentic; job appeal; belongingness; identity threat; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to investigate whether there is a gender difference in potential employees' experiences of an organisational description due to the language used. The research questions were "Does the type of language in an organisational description lead to women and men feeling differently regarding job appeal?", "Does the type of language in an organisational description lead to women and men feeling differently regarding belongingness in the workplace?" and "Does the use of communal or agentic language lead to different levels of identity threat for women and men respectively?". LÄS MER

 3. 3. Hemmiljöns betydelse under tidig återhämtning efter lindrig till måttlig stroke - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Emilia Cleasby; Jesper Cruce; [2022]
  Nyckelord :Aktivitetsidentitet; Tidig hemrehabilitering; Hemmiljö; Identitet; Stroke; Självbestämmande; Återhämtning.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige insjuknar årligen ett stort antal personer i stroke. Stroke är den vanligaste sjukdomsorsaken till bestående funktionsnedsättning och medför flest antal vårddagar på sjukhus. LÄS MER

 4. 4. Imperial Geopolitics in Kamila Shamsie’s Burnt Shadows: From Islamism and Islamophobia to Postcolonial Islam

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Shyamal Chandra Barman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates the relationship between imperial geopolitics and Islam in Burnt Shadows (2009) by Kamila Shamsie. The time frame of Burnt Shadows covers more than fifty years ranging from 9th August 1945 to the attack on the world trade center and the aftermath of the historical 9/11 incident. LÄS MER

 5. 5. Arier und Jude : Konstruktion von sprachlichem ‚Othering’ und Ideologie im Kapitel „Volk und Rasse” in Adolf Hitlers Mein Kampf

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Tyska

  Författare :Felix Funke Gómez; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The topic of this paper is to critically analyze how Adolf Hitler, the leader of the National Socialist German Workers Party, later the dictator of National Socialist Germany, uses ‘Othering’ in the chapter “Volk und Rasse” (People and Race) in Mein Kampf (My Struggle) (1924/1925). The analysis demonstrates how Hitler’s language functions in his political discourse, in order to structure the national socialist group-identity in opposition to the ‘Jewish enemy’. LÄS MER