Sökning: "Ideologiernas död"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ideologiernas död.

 1. 1. På spaning efter den ideologi som flytt : En bildanalys med semiotisk utgångspunkt på valaffischer

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Emina Serbic; Victoria Tilly; [2016]
  Nyckelord :visual communication; political communication; election poster; parliamentary election 2014; image analysis; semiotics; rhetoric; the death of ideology; ideology; politics; visuell kommunikation; politisk kommunikation; valaffisch; riksdagsval 2014; bildanalys; semiotik; retorik; ideologiernas död; ideologi; politik;

  Sammanfattning : Ämne: Valaffischer som en del av politisk kommunikation och teorin kring ideologins död.Syfte: Syftet är att fastslå graden av politisk ideologi och/eller överideologi som är närvarande i riksdagspartiernas valaffischer inför riksdagsvalet 2014. LÄS MER

 2. 2. Vänsterideologi i Sverige : En idé- och diskursanalys av konstruktionen av Vänsterideologi inom Sveriges partipolitik under 2001-2013 med anknytning till Ideologiernas Död

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudierTekniska högskolan

  Författare :Sebastian Persson; [2013]
  Nyckelord :Ideologi; Politik; Vänsterideologi; Socialdemokrati; Socialism; Kommunism; Partipolitik; Fukuyama;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar konstruktionen av Vänsterideologi i den svenska partipolitiken under 2001-2013. Uppsatsen förhåller även sitt material och sina fynd till teoretiseringar om Ideologiernas Död och Vänsterns Pånyttfödelse. LÄS MER