Sökning: "Ideologikritik"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Ideologikritik.

 1. 1. Building (Peripheral) Capitalism : En marxistisk ideologikritik av Anders Åslunds nyliberala förståelse av den ryska chockterapins drivkrafter och aktörer

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för historia och samtidsstudier

  Författare :John Hörnquist; [2019]
  Nyckelord :shock therapy; Russia; transition; neoclassical economics; neoliberal; rent-seeking; periphery; comprador; world system analysis; Marxism; chockterapi; Ryssland; transition; neoklassisk ekonomi; nyliberal; rent-seeking; periferi; komprador; världssystemteori; marxism;

  Sammanfattning : The aim of this study is to criticize the neoclassical and neoliberal ideological understanding of the actors and driving forces of the Russian shock therapy – expressed by Anders Åslund, political economist and adviser to President Yeltsin’s governments 1991-1993 – from a Marxist world system perspective. The sources of the study are Åslund’s various publications on the Russian development, mainly his books How Russia became a Market Economy (1995) and Building Capitalism (2002). LÄS MER

 2. 2. Aktieägarvärdeslogik

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Malek Kass Afrem; [2019]
  Nyckelord :agentteori; bolagsstyrning; nedskärning; finansiering; återinvestera; aktieägarvärde;

  Sammanfattning : Denna magisteruppsats analyseraraktieägarvärdeslogikens effektpå organisationer.Forskare menar att aktieägarvärdeslogiken har spridits till resterande delar av samhället. Föratt kunnadra slutsatserundersöksaktieägarvärdelogikens påverkan i AB Volvo, vilken byggerpå Tengblads (2011) forskning, samt påbyggda studier och ideologikritik. LÄS MER

 3. 3. "Maktkampen om public service - ett DR drama i två episoder" : en kvalitativ ideologikritisk textanalys av de mediepolitiska avtalen från 2014 och 2018

  L2-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Stine Krutika Nielsen; Therese Lordén Poulsen; [2019]
  Nyckelord :Mediepolitik; Medieavtal; Public service; Danmarks Radio och Ideologikritik; Social Sciences;

  Sammanfattning : I den här studien blir det kastat ljus på de mediepolitiska avtalen i Danmark och hur det kulturella ramverket för public service-mediet DR blir ändrat mellan dessa. Vi går från ett brett avtal till ett smalt, från allt till nischat och från multikultur till monokultur. LÄS MER

 4. 4. Barabbas som ”mänsklighetens representant” : Mottagandet av Pär Lagerkvists Barabbas i svenska dagstidningar 1950–1955

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Sara Backlund; [2019]
  Nyckelord :pär lagerkvist; barabbas; ingemar hedenius; tro och vetande; litteratursociologi; sekularisering; efterkrigstiden; olof lagercrantz; erik lindegren; 1950-talet; andra världskriget; religion i media; dagstidningar; recensioner; litteraturreception; litteraturkritik; kulturdebatt; religionsdebatt; litteraturdebatt; trons kamp; guds grymhet; den frånvarande guden; idéhistoria; kristendomskritik; religionskritik; bibeln i litteraturen; receptionsstudier; mediastudier; litteraturtolkning; speglingsteori; religion i sverige; dagens nyheter; herbert tingsten; ideologikritik; litteraturvetenskap; religionshistoria; sveriges skuld i andra världskriget; tro och tvivel; avkristnande; litteraturen i samhället;

  Sammanfattning : När Pär Lagerkvist år 1950 utkom med romanen Barabbas, som handlar om den rövare som blir benådad istället för Jesus, ledde det till en omfattande diskussion om religiösa frågor, tro och tvivel på svenska dagstidningars kultursidor. Syftet med uppsatsen är att undersöka mottagandet av boken i dagstidningarna. LÄS MER

 5. 5. Mångkulturalitetens plats i skönlitteraturen idag : En ideologikritisk analys av "LasseMajas Detektivbyrå" med fokus på hur mångkulturen framställs och värderas

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Elin Henriksson; [2017]
  Nyckelord :Ideological criticism; multiculturalism; fiction; identity formation; Ideologikritik; mångkultur; skönlitteratur; identitetsskapande;

  Sammanfattning : Syftet med den här undersökningen är att undersöka vilka värderingar och attityder till det svenska samhällets månkulturalitet som speglas i skönlitteraturen idag, hur det kan påverka läsaren, samt hur det överrensstämmer med de värderingar kring ämnet som vår skola vill förmedla och föra vidare till sina elever. Det görs genom en ideologikritisk analys av det valda materialet som i detta fall utgörs av fyra böcker ur bokserien "LasseMajas Detektivbyrå" skrivna av författaren Martin Widmark. LÄS MER