Sökning: "Ideon"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet Ideon.

 1. 1. Urban Allemansrätt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Harry Mantilla; [2020]
  Nyckelord :Lund; Allemansrätten; Sustainable Urban Design; Colombia; Rogelio Salmona; LTH; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : One of my main interests as an architect has been to reflect upon the sense of place and memory, both from the context where I am and from my own personal experiences. As a university-city, Lund (Sweden) is one of the most important nodes of the Oresund Region. LÄS MER

 2. 2. På förhand utvalda åtgärder? - Åtgärdsvalsstudie och fyrstegsprincipen i planeringen av E22 och E6 genom Skåne

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Reed Shi; [2020]
  Nyckelord :Fyrstegsprincipen; ÅVS; åtgärdsvalsstudier; Trafikplanering; E22; E6; planeringsnivåer; Trafikverket; Swedish infrastructure planning methodology; Ideon; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sedan bilens intåg har samhällets infrastruktur utformats och anpassats till dess behov. Allteftersom klimatförändringar och klimatfrågor ställts i rampljuset har den strategiska planeringen inom transportsektorns omstrukturerats utefter. LÄS MER

 3. 3. A Demonstration Unit for Human Centric Lighting

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Cornelia Cronström; [2018]
  Nyckelord :Human Centric Lighting HCL ; dynamic light; circadian rhythm; melatonin; colour composition; demo lights; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The modern human being is exposed to different kinds of light during a normal day, both natural light and adjusted lighting. The idea that light affects us is uncontested, and so affecting the light in turn becomes a question of well-being. It is often thought that abundant and strong lighting is good lighting, but this is far from always accurate. LÄS MER

 4. 4. Fåglar och pollinatörer på Ideon - hur kan biologisk mångfald gynnas i en företagspark?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Karin Morell; [2017]
  Nyckelord :urban ecosystems; urban biodiversity; urban avian habitat; sustainable urbanization; environmental science; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Urbanization is causing impact on biodiversity and ecosystem services globally, due to disturbance, fragmentation and loss of habitats as the proportion of urban settlement increases. Actions for enhancement of biodiversity in urban spaces become important to achieve a sustainable urbanization. LÄS MER

 5. 5. The Knowledge Relationship between Science Parks and Large Multinational Corporations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Miguelangel Iglesias; [2017]
  Nyckelord :innovation; knowledge; clusters; science parks; knowledge flows; knowledge sourcing; multinational corporations; Business and Economics;

  Sammanfattning : Since the 1950, Europe has been pursuing to mimic the innovative success of Silicon Valley through artificial innovative clusters or science parks. Today, science parks are abundant in Europe, yet research on their performance has mainly focused on their ability to produce successful new ventures. LÄS MER