Sökning: "Idiomatic improvisation"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Idiomatic improvisation.

 1. 1. Seduced by (a) last year : Interdisciplinary Music Motivated by Non-Idiomatic Improvisation, The Non-Productive Attitude, and Pluralist Aesthetics

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för jazz

  Författare :Andreas Hiroui Larsson; [2020]
  Nyckelord :interdisciplinary music motivated by art and philosophy; personal narrative; metaphor; non-idiomatic improvisation; the non-productive attitude; pluralist aesthetics; performative writing;

  Sammanfattning : In my master’s project I investigated an interdisciplinary musical practice based on my artistic and educational background in art, music and philosophy. I chose one concept per discipline: non-idiomatic improvisation from the field of music, the non-productive attitude from art, and pluralist aesthetics from philosophy. LÄS MER

 2. 2. Hjälp till självhjälp - Om metoder för att lära ut idiomatisk improvisation inom den afroamerikanska musiktraditionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Hugo Lundvall; [2015]
  Nyckelord :Ensemblemetodik; Improvisationsmetodik; Afroamerikansk musik; Idiomatisk improvisation; Musikaliskt bibliotek; Musikpedagogik; Utbildningsvetenskap; Educational sciences; Music Education; Idiomatic improvisation; musical library; african-american music; improvisation methodology; ensemble methodology; Social Sciences; Performing Arts;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att söka en djupare förståelse för musikaliskt lärande inom hur idiomatisk improvisation och genretypiskt spel, och av metodik i olika genrer för att lära ut dessa moment. Studien består av intervjuer med två lärare som arbetar på gymnasienivå och två lärare som arbetar på folkhögskolenivå, vilka alla är verksamma inom den afro-amerikanska musiktraditionen. LÄS MER