Sökning: "Idrott i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 130 uppsatser innehållade orden Idrott i skolan.

 1. 1. Barnens stad

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Erik Swahn; [2018]
  Nyckelord :Förskola; Grundskola; Arkitektur; Solvalla; Kandidatprojekt;

  Sammanfattning : Med skolan visar samhället barnet vad världen är. Ett kontor, en industri, en anstalt? Det vill inte jag. Barnens stad i Solvalla ska vara en fristad, en plats där förskolebarn och skolbarn kan utvecklas i en trygg, varm och välkomnande miljö som de känner är deras värld i världen. LÄS MER

 2. 2. Idrott- och hälsa lärares erfarenheter av att arbeta med funktionsnedsättningar i den ordinära grundskolan, belyst utifrån ett delaktighetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Lindgren Anton; [2018]
  Nyckelord :Arbetsterapi; delaktighet; funktionsnedsättning; skola;

  Sammanfattning : Bakgrund: Delaktighet i skolans utbildning är något som alla elever har rätt att ta del av. Strävan ska vara att anpassa skillnader i elevernas förutsättning att tillgodogöra sig utbildningen. Elever med funktionsnedsättningar är påvisat mer inskränkta eller begränsade av delaktighet, vilket visar sig i skolans miljö. LÄS MER

 3. 3. Springa till inlärning : En studie om relationen mellan fysisk aktivitet och andraspråkstalarens fundamentsanvändning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hans Axhed; [2018]
  Nyckelord :Andraspråk; andraspråkstalare; fysisk aktivitet; intensitet; fundament; ord per fundament; utbyggda fundament;

  Sammanfattning : Denna studie undersökte frågan om det fanns ett samband mellan fysisk aktivitet som utövades på fritiden och andraspråksinlärning med fokus på andraspråkstalares fundamentsanvändning. Fundament är ett språkligt led innan det finita verbet. Tidigare forskning har visat att fysisk aktivitet har positiva effekter på språkinlärning. LÄS MER

 4. 4. Är brottning något som bör praktiseras i skolan?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Oskar Sollevi; [2018]
  Nyckelord :Kampsport; MMA; Idrott och Hälsa; Skola;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur elever och lärare upplever kampsport och om den kan användas i skolan. Frågeställningar som studien kommer svara på: ● Hur upplever pedagoger och elever kampsport i skolan? Studien använder sig av en kvantitativ enkätundersökning samt strukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. Hur kan ett motiverande klimat skapas på idrottslektionen?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Svensson; Gustaf Svensson; [2018]
  Nyckelord :Hälsa Idrott Skola Ungdomar;

  Sammanfattning : Syftet med vår text är att beskriva vad som motiverar folk i allmänhet och ungdomar i synnerhet till att idrotta. Utifrån det syftet vill vi ta reda på kring hur ett klimat kan skapas på idrottslektionen som leder till att ungdomar vill idrotta även på sin fritid. LÄS MER