Sökning: "Idrott och hälsa Norge"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Idrott och hälsa Norge.

 1. 1. En djupdykning i Skandinaviens simundervisning : En komparativ innehållsanalys av läroplaner och styrdokument i Norge, Sverige och Danmark

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Cameron Wemyss; Kosevic Selma; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syfte med denna studie är att undersöka simundervisningen i skolan för att få en fördjupad förståelse för simning i ämnet idrott och hälsa. Studiens avser att besvara (1) hur simundervisning framställts i läroplaner historiskt i Sverige, Norge och Danmark, (2) hur simundervisning framställs i nuvarande styrdokument för grundskolan i Sverige, Norge och Danmark (3) och om det finns eventuella likheter respektive skillnader i detta material. LÄS MER

 2. 2. Bedömning i Idrott och Hälsa : Sker den i relation till Lgr11?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Charlie Källström; [2014]
  Nyckelord :Lgr11; Idrott och Hälsa; Formativ bedömning; Summativ bedömning;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningar: Syftet med studien är att se hur bedömningen i ämnet Idrott och Hälsa sker i relation till skolverkets uppsatta kunskapskrav. Hur arbetar lärare för att uppnå en god reliabilitet och validitet vid betygssättning. LÄS MER

 3. 3. Vad vet vi om grannarnas hälsa? : En studie kring hälsobegreppet i svenska, norska och danska kursplanerna

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Emma Bergström; Jennie Landin; [2013]
  Nyckelord :Hälsa; Idrott och hälsa; textanalys; läroplaner; Sverige; Norge; Danmark;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att göra en komparativ undersökning mellan Sverige och Norge respektive Sverige och Danmark om hur hälsobegreppet används i kursplanerna i idrott och hälsa. Studien utgår från två frågeställningar: Vilka olika synsätt kring hälsobegreppet kan urskiljas? Vilka likheter och skillnader finns det mellan kursplanerna? Studien utgår från en kvalitativ textanalys där kursplaner från Sverige, Norge och Danmark har analyserats. LÄS MER

 4. 4. Vad lär sig eleverna om friluftsliv i Sverige och Norge? : En jämförelse av friluftsliv i den svenska och norska läroplanen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Julie Ottesen; [2012]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : SammanfattningSyfte och frågeställningarSyftet med undersökningen är att jämföra friluftsliv i ämnet idrott och hälsa i den svenska läroplanen med friluftsliv i kroppsöving i den norska läroplanen. Frågeställningarna behandlar den svenska och norska läroplanens uppbyggnad i förhållande till varandra, hur friluftsliv i den svenska läroplanen behandlas jämfört med den norska läroplanen, vilka konsekvenser eventuella skillnader kan ha för elevernas lärande samt varför friluftsliv ser ut som den gör i läroplanerna. LÄS MER

 5. 5. Bedømning i emnet idrett og helse på gymnasialnivå : (Bedömning i Idrott och Hälsa i gymnasieskolan): en jämförelse av norsk og svensk styrdokument

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Kristian Lindberg; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Hensikten med denne studien er å undersøke om det er noen forskjell på det norske og det svenske styrdokumentet når det kommer til vurdering i emnet idrett og helse. Her vil jeg finne ut om det er noen likheter/forskjeller i lærernes fremgangssett og hvordan de arbeider med sine styrdokument når de skal sette karakterer på sine elever. LÄS MER