Sökning: "Idrott och hälsa"

Visar resultat 1 - 5 av 2229 uppsatser innehållade orden Idrott och hälsa.

 1. 1. Kostundervisningens komplexitet : En kvalitativ studie gällande idrottslärares perspektiv på undervisning om kosthållning i kursen idrott och hälsa 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Ellen Skantz; [2023]
  Nyckelord :Health; Physical education teacher; Interview; Competence development; Nutrition education; Teacher education; Hälsa; Idrottslärare; Intervju; Kompetensutveckling; Kostundervisning; Lärarutbildning;

  Sammanfattning : Då kostundervisningen i skolan till stora delar har visat sig vara ett komplext område, har denna studie i syfte att undersöka idrottslärares perspektiv på undervisning gällande problematik kopplat till kosthållning i kursen idrott och hälsa 1. Med hjälp av en kvalitativ metod inkluderade studien semistrukturerade intervjuer med fem idrottslärare från två olika gymnasieskolor i Värmland. LÄS MER

 2. 2. "Var är dom?" : En intervjustudie om lärarnas syn på frånvaro i idrott och hälsa

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Simon Wetterstrand; [2023]
  Nyckelord :Absence; Motivational work; Motvating factors; Physical Education; Physical Education Teacher; Vocational programs; Frånvaro; Idrott och hälsa; Idrottslärare; Motivationsarbete; Motivationsfaktorer; Yrkesprogram;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att försöka få en djupare förståelse för hur frånvaron ser ut i ämnet idrott och hälsa inom yrkesförberedande program och även hur idrottslärarna arbetar med motivationsarbete. Efter egna observationer under min VFU-period så såg jag en tydlig skillnad i frånvaro mellan dem olika programtyperna vilket blev än mer tydligt efter tillgång till en frånvarolista. LÄS MER

 3. 3. Elevers motivation till ämnet idrott och hälsa : En kvantitativ studie om elevers syn på vad som gör dem motiverade eller omotiverade till idrott

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Linus Gustavsson; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Motivation för fysisk aktivitet i skolämnetidrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Sami Kret; Aron Nouicer; [2023]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; idrott och hälsa; motivation; självbestämmandeteori.;

  Sammanfattning : Den här kunskapsöversiktens syfte är att utforska hur motivation kan användas som verktygför att främja fysisk aktivitet inom ämnet idrott och hälsa (IDH). Ur detta syfte grundar sigäven frågeställningen: Hur kan olika motivationsmetoder användas för att främja fysiskaktivitet hos elever inom ämnet IDH? Metoden som används utgörs av en systematiskinformationssökning där relevanta källor för syftet utvalts genom databaserna ERC, ERIC,Swepub, SPORTDiscus, Google Scholar och publikationssidan Taylor and Francis. LÄS MER

 5. 5. Konsekvenserna i praktiken av Idrott och hälsas (alltför?) diffusa läroplan : En diskursanalys av kunskapsämnet Idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Felicia Radovan; [2023]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; kunskapsämne; lärande; bedömning; förändring; folkhälsa; aktivitet; repertoar; diskurs; diskursanalys;

  Sammanfattning : The aim of the essay was to investigate the discourses on Physical Education and Health as a subject of knowledge. This would be investigated to partly identify which repertoires the actors (the interviewed teachers) reproduced, partly to see what the discourses about Physical Education and Health as a subject of knowledge looked like. LÄS MER