Sökning: "Idrott styrka"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Idrott styrka.

 1. 1. Tidig implementering av open kinetic chain övningar efter främre korsbandsrekonstruktion : En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Lisa Asp; [2023]
  Nyckelord :Främre korsbandsrekonstruktion; open kinetic chain; tidig rehabilitering; muskelstyrka; knälaxitet; knäfunktion.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Muskulaturen på framsida lår är en viktig muskelgrupp att snabbt återfå styrka i efter en främre korsbandsrekonstruktion. Open kinetic chain (OKC)-övningar i knäextension är den enda typen av övningar som isolerar framsida lårmuskulatur. LÄS MER

 2. 2. Kreativ undervisning i skolan: En kvalitativ undersökning om parkour i idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen Idrottsvetenskap (IDV)

  Författare :Jesper Lindström; Hampus Nilsson; [2023]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; lärare; parkour; redskapsgymnastik; skola; undervisning;

  Sammanfattning : I läroplanen (Lgr 22) framgår det inte specifikt att redskapsgymnastik ska ingå i undervisningen. Däremot i praktiken framgår det att redskapsgymnastik är ett vanligt tillvägagångssätt för att träna på och utveckla komplexa rörelser. LÄS MER

 3. 3. Reliability of countermovement jump,and isometric mid-thigh pull measurementafter a cycle ergometer VO2-max test. A pilotstudy within the frame of the Project: Relative Energy Deficit in Swedish Athletes

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Jesper Schiller; [2023]
  Nyckelord :: Consistency; neuromuscular fatigue; power; strength; test-retest reliability; within session reliability and vertical jump.; Inom sessions reliabilitet; neuromuskulär utmattning; pålitlighet; spänst; styrka; test-retest reliabilitet och vertikalhopp.;

  Sammanfattning : Abstract Introduction In order to evaluate aerobic, power and strength abilities coaches typically has performed all the physical tests at the same testing session. Today there is a lack of instruments tested for reliability in that kind of setting. LÄS MER

 4. 4. Kroppsuppfattning och dess relation till tyngdlyftares och styrkelyftares upplevelse av att tävla i en viktklassidrott : En nationell enkätundersökning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Lisa Nyström; [2023]
  Nyckelord :body image; body esteem; weightlifting; olympic weightlifting; powerlifting; sports; athletes; weight class sports; body weight; competition experience; experiences; weigh-ins; competition; weight loss; eating disorders; disordered eating; the female athlete triad; kroppsuppfattning; tyngdlyftning; styrkelyft; idrott; idrottare; atleter; lyftare; viktklassidrott; kroppsvikt; tävlingsupplevelse; upplevelse; invägning; tävling; viktminskning; ätstörningar; ätstört beteende; kvinnliga idrottstriaden;

  Sammanfattning : Kroppsuppfattning påverkar vår livskvalitet. Utöver att prestera på tävling behöver tyngdlyftare och styrkelyftare delta på en invägning, där deras kroppsvikt avgör vilken viktklass de tävlar i. LÄS MER

 5. 5. Mötet mellan idrott och hälsa och nyanlända ukrainska elever : En kvalitativ undersökning om idrott och hälsas möjligheter i mötet med nyanlända ukrainska elever

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Oskar Nilsson; Elin Nordwall; [2023]
  Nyckelord :idrott och hälsa; integration; ukrainska elever; nyanlända; etnicitet; mångkulturella parken; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Syfte Uppsatsen syftar till att kvalitativt utforska och diskutera rollen idrott och hälsa ämnet har för nyanlända ukrainska elever och hur inkluderingsarbetet gestaltas i skolan utifrån idrottslärares perspektiv. Forskningsfrågorna var A) Vilka framstående möjligheter och begränsningar har ämnet idrott och hälsa i mötet med nyanlända ukrainska elever? B) Vilka nyckelaspekter framställer idrottslärarna i inkluderingsarbetet med de nyanlända ukrainska eleverna?  Metod Datainsamlingen genomfördes via sex semistrukturerade intervjuer med idrott och hälsa lärare som erhöll erfarenhet av att undervisa nyanlända ukrainska elever. LÄS MER