Sökning: "Idrotten som folkrörelse"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Idrotten som folkrörelse.

 1. 1. Två sidor av ett spelmynt : En studie om attityden kring spel om pengar inom lagidrott i Värmland

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Malin Fredriksson; Madelene Rone; [2019]
  Nyckelord :Attityd till spel om pengar; lagidrott; könsskillnader; sponsring; spelproblem;

  Sammanfattning : Idag livnär spelindustrin Sveriges största folkrörelse - idrotten som är en hälsofrämjande arena. Samtidigt har spel om pengar kommit att bli mer uppmärksammat under de senaste åren som ett växande individ- och samhällsproblem. LÄS MER

 2. 2. Idrottsrörelsens autonomi och dess gränser – Om rättslig överprövning av idrottsliga beslut

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Fredriksson; [2016]
  Nyckelord :idrottsjuridik; idrott; civil procedure; private law; processrätt; förmögenhetsrätt; avtalsrätt; Civilrätt; sports; sports law.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Today, the sports movement is the largest social movement in Sweden, and sports are a matter for many people all around the world. The Swedish sports movement has enjoyed a sense of autonomy and independence during a long period of time, and this order has been enhanced due to an increased extent of commercialisation, together with a vast use of arbitration agreements and own arbitration panels. LÄS MER

 3. 3. Att vara kvinna på en mansdominerad arena : Strukturerade intervjuer med tre golfspelande kvinnor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lina Axner; [2016]
  Nyckelord :Mansdominerad arena; idrott; kvinnor; kultur; genus; jämställdhet; golf;

  Sammanfattning : Inledning Idrotten ses som Sveriges största folkrörelse och har gått från att bara vara tillgänglig för män till att genom de senaste årtionden även vara tillgänglig för kvinnor. Golfsporten ska vara attraktiv för alla och vara lika inkluderande bland alla samhällsgrupper. Med detta avses kön, etnicitet och samhällsgrupp. LÄS MER

 4. 4. Värdeskapande processer : Beräkna det som räknas - En studie om en idrottsförenings värde och relation till dess intressenter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Malin Perneholm; Elin Larsson; [2013]
  Nyckelord :Social Return on Investment; Värdeskapande effekter; påvisande av socialt värdeskapande; Social Return On Investment SROI ; intressenter; legitimitet;

  Sammanfattning : Titel: Värdeskapande processer – Beräkna det som räknasNyckelord: Värdeskapande effekter, påvisande av socialt värdeskapande, Social Return On Investment (SROI), intressenter, legitimitet.Idag ställs allt högre krav på företag och organisationer att ta ett samhällsansvar. LÄS MER

 5. 5. Avhopp inom föreningsidrotten- varför tonårsflickor väljer att sluta föreningsidrotta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Markus Hansson; Nikola Subotic; [2010]
  Nyckelord :Föreningsidrott; Flickors avhopp;

  Sammanfattning : Föreningsidrottandet i Sverige är en utpräglad folkrörelse bland barn och ungdomar. En majoritet av både flickor och pojkar i Sverige idrottar av något slag i en förening fram till tonåren, dock väljer en del ungdomar att sluta föreningsidrotta när de kommer upp i åldrarna mellan 13-20 år. LÄS MER