Sökning: "Idrottsjuridik"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Idrottsjuridik.

 1. 1. Kopplade avtal inom innebandyn - Svensk avtalsrätt tillämpad på Svenska Innebandyförbundets tävlings- bestämmelser

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anton Enoksson; [2020-05-17]
  Nyckelord :Idrottsjuridik; Innebandy; Avtalsrätt; Kopplade avtal;

  Sammanfattning : I svensk avtalsrätt finns det något som kallas kopplade avtal, avtal som har ett naturligt samband och som är beroende av varandra. Kopplade avtal ska ses som ett avtal, de ska läsas som en enhet. I svensk innebandy använder man sig av två avtal, licensavtalet och kontraktet. LÄS MER

 2. 2. Är CAS kass? - Uppfyller idrottsskiljedomstolen Europakonventionens garantier om rätten till en rättvis rättegång?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jenny Tolander; [2020]
  Nyckelord :processrätt; idrottsjuridik; sports law; CAS; Europakonventionen; EKMR; ECHR; arbitration law; skiljemannarätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Court of Arbitration for Sport (CAS) was established in the 1980s following an increased demand for an arbitration tribunal to handle all sports-related disputes. The Court of Arbitration for Sport was introduced and has since its inception delivered a large number of decisions within the world of sports. LÄS MER

 3. 3. Kan undermåliga sportsliga resultat utgöra saklig grund för uppsägning? - En redogörelse för den professionella tränarens anställningsskydd

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :John Larsson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Idrottsjuridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats avser att utreda hur anställningsskyddet för en professionell tränare ser ut. Syftet är att tydliggöra under vilka förutsättningar som en idrottsförening kan avsluta en tränares anställning. LÄS MER

 4. 4. Det gröna guldet - En rättslig analys av vadhållningsmarknadens spelutbud

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Ask Stamm Forssblad; [2019]
  Nyckelord :straffrätt; förvaltningsrätt; idrottsjuridik; matchfixning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Vadhållningsutbudet på spelmarknaden är mångfacetterat. Det innefattar bland annat antalet gula kort och hörnor, måldifferensen med vilken ett lag ska vinna och resultatkombinationer som ackumulerar det totala oddset. För den som avser att manipulera en fotbollsmatch finns det således ett stort antal tillvägagångssätt. LÄS MER

 5. 5. Straffrättslig ansvarsfrihet för våldsgärningar företagna inom idrottsutövning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Amanda Ekdahl; [2019]
  Nyckelord :social adekvans; idrottsjuridik; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I uppsatsen berör jag regleringen om ansvarsfrihetgrunder för våldsgärningar företagna inom ishockey och jämförlig kontaktidrott. Jag undersöker om det uppmärksammade Liljafallet har förtydligat gällande rätt och om regleringen kan anses rättssäker och förutsebar. LÄS MER