Sökning: "Idrottspolitik"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet Idrottspolitik.

 1. 1. Idrottskonsulenter som sektoriella pionjärer : Implementeringen av strategi 2025 och dess utmaningar

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Oskar Andersson; Adam Martinez; [2019]
  Nyckelord :Legitimitet; Idrottspolitik; Institutionell organisationsteori; implementeringsstrategier;

  Sammanfattning : Den svenska föreningsidrotten hade stött på problem i takt med samhällets hastiga utveckling och tillsammans med de fem utvecklingsresorna; en ny syn på träning och tävling, den moderna föreningen, inkluderande idrott för alla, jämställdhet för en framgångsrik idrott och ett stärkt ledarskap så syftade strategi 2025 till att utveckla den svenska föreningsidrotten. Studien bidrog med kunskap utifrån att identifiera konsekvenserna av vad den interna idrottspolitikens policy förespråkade, de strategier som användes för att acceptera en viss politik och utmaningarna med en sådan legitimering. LÄS MER

 2. 2. "Vi säger att vi leder idrotten men vi anpassar den ju bara" : En studie om implementeringen av Riksidrottsförbundets Strategi 2025

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Inez Rehn; [2019]
  Nyckelord :Förändringar i organisationer; Idrottspolitik; Institutionell organisationsteori; Legitimerande processer;

  Sammanfattning : På Riksidrottsmötet i Maj 2017 beslutades om en omfattande förändring inom svensk idrott; Strategi 2025. Denna förändring syftar till att lösa flera av de problem som idrottsrörelsen under många år haft, såsom tapp av medlemmar tidigare ner i åldrarna, snedvriden könsfördelning på beslutsfattande positioner och generellt höga trösklar in i idrotten. LÄS MER

 3. 3. "Idrott åt alla" men anläggningar åt vissa : En kvalitativ studie om kommunal idrottspolitik

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Michael Jestin; [2018]
  Nyckelord :Idrottspolitik; idrottsvetenskap; kommunalpolitik; kommunal idrottspolitik; kommunidrott; idrottsanläggningar; idrottsarenor; kommunalskatt;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie ämnar utforska hur de nationella riktlinjerna för idrottspolitiken influerar svenska kommunfullmäktiges resonerande i beslutstagandet vid byggandet av nya idrottsanläggningar. Den svenska idrottspolitiken specificeras i en proposition (Prop 2008/09:126) från regeringen, godkändes av riksdagen 2009, tillsammans med Riksidrottsförbundets idéprogram Idrotten vill. LÄS MER

 4. 4. Föreningsidrott som välfärdsproducent : En studie av externa förväntningar, interna processer och organisatoriska konsekvenser

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Louise Lindkvist; [2018]
  Nyckelord :Civilsamhället; idrottspolitik; integration; statlig styrning;

  Sammanfattning : Den ökade användningen av civilsamhällesorganisationer, såsom idrottsföreningar, för välfärdsrelaterade tjänster är väldokumenterad i forskningslitteraturen. I den visas hur idrott alltmer kommit att betraktas som en universallösning på allehanda samhälleliga problem. LÄS MER

 5. 5. "Motivation och föreningsidrott" : - En kvalitativ studie kring flickors motiv att sluta spela fotboll

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Isabella Rens; Josefin Bengtsson; [2012]
  Nyckelord :idrottsdeltagande; avhopp; motivation; Self- determination theory; flickor; ungdomsidrott;

  Sammanfattning : Föreningsidrott sysselsätter idag många barn och ungdomar med fysisk aktivitet och 86 % av alla ungdomar mellan åldrarna 13-20 år har någon gång varit aktiva i en idrottsförening. Trots ett stort deltagande väljer många ungdomar att sluta idrotta när de kommer upp i övre tonåren, där avhoppen är större bland flickor jämfört med pojkar. LÄS MER