Sökning: "Idrottsprestation"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet Idrottsprestation.

 1. 1. Hälsoval och kroppsuppfattning bland kvinnliga idrottsutövare inom lagidrott

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sonja Thorén Karlsson; Hanna Wetterling; [2019-08-13]
  Nyckelord :Idrottsprestation; Kroppsuppfattning; Kvinnliga lagidrottare; Matval;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Christina BergAntal sidor: 41Termin/år: Vt. 2019... LÄS MER

 2. 2. Regulatory fit and performance in elite bowlers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Kihlman Adam; Fredriksson Timmy; [2019]
  Nyckelord :Chronic focus; Framing; Prevention; Promotion; Sport achievement; Framing; Idrottsprestation; Kroniskt fokus; Prevention; Promotion;

  Sammanfattning : Research within regulatory fit framework has shown that athletes perform better when in a state of regulatory fit. This state occurs when there is a match between a player’s chronic regulatory focus and the framing of the given task. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan knäkontroll och motorisk kontroll hos unga handbollsspelare - en tvärsnittstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Linnea Olsson; Sofie Stjernberg; [2017]
  Nyckelord :Handboll; ungdom; motorisk kontroll; valgus knä; knäskada.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Samband mellan knäkontroll och motorisk kontroll hos unga handbollsspelare. Bakgrund: Inom handboll förekommer många riktningsförändringar och skador, såsom korsbandsskador. En korsbandsskada kan bero på flera faktorer, exempelvis dålig knäkontroll. LÄS MER

 4. 4. Utför fotbollsspelare skadeförebyggande träningsprogram och har de tillgång till medicinsk personal? : - En enkätundersökning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Sanne Gabrielsen Fomin; [2017]
  Nyckelord :Athletic Injuries; Physical Therapy; Injury prevention; Athletic Performance; Idrottsskador; Fysioterapi; Skadeprevention; Idrottsprestation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns i tidigare studier beskrivna problem så som implementering och följsamhet när det gäller skadeförebyggande träningsprogram (SPP) för fotbollsspelare.   Syfte: Syftet med studien är att kartlägga och undersöka om kvinnliga och manliga fotbollslag i Stockholm utför ett SPP samt om det finns något samband med deras tillgång till medicinsk personal. LÄS MER

 5. 5. Effects of rapid weight loss on sports performance : A systematic review

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Alexander Ferm; [2017]
  Nyckelord :Rapid weight loss; athletic performance; dehydration; hypohydration; systematic review; Snabb viktminskning; idrottsprestation; prestation; dehydrering; hypohydrering; systematisk granskning;

  Sammanfattning : Aim and research questions: The aim of this study was to investigate the effects of rapid weight loss (RLW) in relation to physiological aspects, psychological aspects, and sport specific performance through a systematic review. This study further aimed to investigate what methods are being used when studying the effects of RWL. LÄS MER