Sökning: "Idrottsprestation"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade ordet Idrottsprestation.

 1. 1. Effects of a MAC Intervention on Performance and Well-being in Martial Arts Competitors

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Paul Robinson; Magnus Cedenblad; [2020]
  Nyckelord :anxiety; experiential avoidance; martial arts; Mindfulness-Acceptance-Commitment; MAC; performance enhancement; sports mindfulness; sports performance; ångest; experientiellt undvikande; idrottsspecifik mindfulness; idrottsprestation; kampsport; MAC; Mindfulness-Acceptance-Commitment; prestationsförbättring;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate the effectiveness of the Mindfulness-Acceptance-Commitment (MAC) approach for a group of competitive martial artists (n=22) compared to a passive control group of competitive martial artists (n=21) on levels of sporting performance, sports mindfulness, experiential avoidance and sport anxiety. Participants were allocated to groups based on the ability to attend the MAC training modules, held either in Gothenburg or Stockholm and participants performed self-ratings based on a survey completed pre- and post-intervention. LÄS MER

 2. 2. Hälsoval och kroppsuppfattning bland kvinnliga idrottsutövare inom lagidrott

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Sonja Thorén Karlsson; Hanna Wetterling; [2019-08-13]
  Nyckelord :Idrottsprestation; Kroppsuppfattning; Kvinnliga lagidrottare; Matval;

  Sammanfattning : Program: Hälsopromotion kostvetenskapNivå: GrundnivåHandledare: Agneta SjöbergExaminator: Christina BergAntal sidor: 41Termin/år: Vt. 2019... LÄS MER

 3. 3. Regulatory fit and performance in elite bowlers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Kihlman Adam; Fredriksson Timmy; [2019]
  Nyckelord :Chronic focus; Framing; Prevention; Promotion; Sport achievement; Framing; Idrottsprestation; Kroniskt fokus; Prevention; Promotion;

  Sammanfattning : Research within regulatory fit framework has shown that athletes perform better when in a state of regulatory fit. This state occurs when there is a match between a player’s chronic regulatory focus and the framing of the given task. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan knäkontroll och motorisk kontroll hos unga handbollsspelare - en tvärsnittstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Linnea Olsson; Sofie Stjernberg; [2017]
  Nyckelord :Handboll; ungdom; motorisk kontroll; valgus knä; knäskada.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Titel: Samband mellan knäkontroll och motorisk kontroll hos unga handbollsspelare. Bakgrund: Inom handboll förekommer många riktningsförändringar och skador, såsom korsbandsskador. En korsbandsskada kan bero på flera faktorer, exempelvis dålig knäkontroll. LÄS MER

 5. 5. Utför fotbollsspelare skadeförebyggande träningsprogram och har de tillgång till medicinsk personal? : - En enkätundersökning

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Idrottsmedicin

  Författare :Sanne Gabrielsen Fomin; [2017]
  Nyckelord :Athletic Injuries; Physical Therapy; Injury prevention; Athletic Performance; Idrottsskador; Fysioterapi; Skadeprevention; Idrottsprestation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det finns i tidigare studier beskrivna problem så som implementering och följsamhet när det gäller skadeförebyggande träningsprogram (SPP) för fotbollsspelare.   Syfte: Syftet med studien är att kartlägga och undersöka om kvinnliga och manliga fotbollslag i Stockholm utför ett SPP samt om det finns något samband med deras tillgång till medicinsk personal. LÄS MER