Sökning: "Idrottsskador"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade ordet Idrottsskador.

 1. 1. Truppgymnasters upplevelse av rehabiliteringsprocessen efter skada : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Lindh; Maria Lindh; [2021]
  Nyckelord :Athletic injuries; Behavioral Medicine; Gymnastics; Physiotherapy; Return to Sport; Beteendemedicin; Fysioterapi; Gymnastik; Idrottsskador; Återgång till sport;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige uppkommer varje år runt 100 000 idrottsskador som kräver vård. Idrottsskador förekommer i stor utsträckning inom truppgymnastik, den största disciplinen inom svensk gymnastik. LÄS MER

 2. 2. Fysioterapeutens upplevelser av skadeförebyggande träning inom svenska damfotbollslag på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :Amanda Hallberg; Mikaela Kristoffersson; [2021]
  Nyckelord :Injury; prevention; female; football; physiotherapist; experiences; Skadeförebyggande; damfotboll; fysioterapeut; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Fotboll bidrar till en stor andel idrottsskador och damfotbollsspelare löper generellt högre risk att drabbas av vissa skador samt har ett annat skademönster än manliga spelare. Existerande skadeförebyggande program har visat minskad förekomst av skador. LÄS MER

 3. 3. Förekomsten av stretching och aktuell skadeprevalens i en handbollsklubb i Norrbottens län : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Stina von Heijne; Moa Johansson; [2021]
  Nyckelord :Handboll; Idrottsskador; Skadeprevalens; Stretching.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Handbollen tillhör idag en av de största lagidrotterna världsligt och spelas i så många som 150 länder totalt. Sporten är kraftigt skadedrabbad och skadeprevalensen hög. Stretching är ett brett begrepp vilket syftar till att öka muskulär flexibilitet och minska muskulär styvhet. LÄS MER

 4. 4. Om olyckan är framme : En kartläggning över hur idrottslärare arbetar med idrottsskador i årskurs 7–9.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrottHögskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Hälsa och idrottHögskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Richard Nordlander; Berg Eric; [2020]
  Nyckelord :Idrottslärare; idrottsskador; läroplan; skadehantering;

  Sammanfattning : Uppskattningsvis så skadas ca 280 000 personer varje år vid fysisk aktivitet. I läroplanen för Idrott och hälsa årskurs 7-9 så står det att vid slutet av år 9 så ska eleven på ett i huvudsak fungerande sätt kunna förebygga skador. LÄS MER

 5. 5. Samarbete mellan specialidrottslärare och tränare i ett skadeförebyggande syfte : En kvalitativ studie riktad mot idrottsgymnasier och truppgymnastik på elitnivå

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Nina Pettersson; Livia Wärdig; [2020]
  Nyckelord :tränarlänkgymnastik;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie var att undersöka om samarbete förekommer mellanspecialidrottslärare (RIG och NIU) och tränare i klubbar, samt undersöka hurspecialidrottslärare och tränare ser på förebyggande av idrottsskador hos elever påidrottsgymnasium med inriktning truppgymnastik. Frågeställningarna var: I vilken månförekommer samarbete mellan specialidrottslärare och klubbtränare? Hur arbetarspecialidrottslärare och klubbtränare med skadeprevention? Metod Studien har en kvalitativ ansats. LÄS MER