Sökning: "Iggesunds"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet Iggesunds.

 1. 1. A Graphical User Interface for IR-image-based Process Analysis : A tool for assessing root causes in paperboard variability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Sabina Westergren Ahlin; Agnes Höglund; [2022]
  Nyckelord :paperboard; variability; FFT; Fast Fourier Transform; Fourier transform; app; application; GUI; Graphical User Interface;

  Sammanfattning : Paperboard is produced in a large and complex process where many parameters can affect its quality. The common methods of analysing paperboard quality are through traversing point-like sensors that only measure a very small fraction of the produced paperboard. LÄS MER

 2. 2. Optimering av kalkcykeln på Iggesunds bruk med avseende på specifik energianvändning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :David Olsson; [2020]
  Nyckelord :energieffektivisering; mesaugn; elfilterstoft; sulfatmassa; kartongbruk;

  Sammanfattning : Iggesund Mill is an integrated pulp and paperboard mill that makes kraft pulp and solid bleached board. In the pulp process, white liquor is used to make pulp. The white liquor is recovered in the recovery process. LÄS MER

 3. 3. Modellering och analys av sekundärvärmesystemet på Iggesunds bruk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Daniel Bergsten; [2015]
  Nyckelord :Sekundärvärme; Sekundärvärmesystem; Energiteknik;

  Sammanfattning : Iggesund Paperboard AB är ett företag inom Holmenkoncernen med verksamhet i Iggesund och årligen produceras över 300 000 ton kartong. För att minska användningen av fossila bränslen har företaget investerat i en ny sodapanna vilket har skapat nya förutsättningar i fabrikens sekundärvärmesystem som tar hand om fabrikens spillvärme. LÄS MER

 4. 4. Flytande sågklassläggning på Iggesunds sågverk

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Moa Olsson; [2014]
  Nyckelord :flytande sågklassläggning; ekonomisk konsekvens; stockoptimering; värdeoptimering; timmersortering; floating timber sorting; economic consequence; log optimization; value optimization; timber sorting;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att beräkna de ekonomiska konsekvenserna för Iggesunds sågverk att övergå från diameterbaserad sågklassläggning, som används i dagsläget, till flytande sågklassläggning för delar av sågverkets timmerkurva. Huvudfrågeställningen indelades i olika delfrågor som undersökte hur volym- och värdeutbytet, planerbarheten och produktiviteten påverkades. LÄS MER

 5. 5. Virkesflöde och val av hjulsystem på virkesfordon inom Region Iggesund, Holmen Skog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Carl Rådström; [2014]
  Nyckelord :virkesflöde; vägstandard; tillgänglighet; transportavstånd; transportteknik; transportkostnad;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete har varit att undersöka hur virkesflödet från Region Iggesund varierar under året och belysa orsakerna till detta samt att beräkna transportkostnader och analysera vilka distrikt som skulle kunna ha störst nytta av virkesfordon med Central Tyre Inflation (CTI) eller Super Singel hjul, alternativt hjulsystem som kombinerar de båda teknikerna. Utgångspunkten har varit rationell virkesförsörjning från skog till industri, med så låga virkeslager och transportkostnader som möjligt. LÄS MER