Sökning: "Ignitability"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Ignitability.

 1. 1. Är den standardiserade testmetoden för antändlighet av underlakan applicerbar på påslakan?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Nadja Habib; Maja Leander; [2018]
  Nyckelord :Ignitability; combustibility; phosphate; duvet cover; safety requirement; cotton; test method; textile; detergent; Antändlighet; brännbarhet; fosfater; påslakan; säkerhetskrav; bomull; testmetod; textil; tvättmedel;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om textila materials brännbarhet och antändlighet, framförallt bäddtextilier i bomull. Idag finns det lagkrav på att utföra antändlighetstester enligt SS- EN ISO 12952-1:2010 på bland annat fyllda bäddtextilier, till exempel täcke och kudde. LÄS MER

 2. 2. Experimentell rangordning av antändligheten hos kläder som används av riskgrupper

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Alexander Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Risk group; Relative Risk; Plant fiber; Animal fiber; Man-made fiber; Cotton; Polyester; Viscos; Wool; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of this report is to find out which composition of fibres in clothes are the easiest to ignite when exposed to a smouldering fire (i.e. a cigarette). LÄS MER

 3. 3. The Classification System for Surface Lining Materials used in Buildings in Europe and Japan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik; Lunds universitet/Brandingenjörsprogrammet; Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Björn Hedskog; Fredrik Ryber; [1998]
  Nyckelord :SMOGRA; FIGRA; Cone Calorimeter test; Room Corner test; Fire testing; Surface lining materials; Classification; performance based design; engineering approach; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This report summarizes the classification systems for surface lining materials in Europe and Japan. There is also a part including a discussion on differences, similarities and possible ways to link the two different systems together. In June 1994, an important agreement was made between the member countries in the European Community. LÄS MER