Sökning: "Ikea världen"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Ikea världen.

 1. 1. Developing a Virtual Consumer: From Human Skin to FE Modelling

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Viktor Hultgren; Gustaf Svanberg; [2019]
  Nyckelord :FEM; Skin; Dermis; Motion Capture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the 'on-the-go' society of today, the use of single unit beverage packages has increased. Consequently, the interaction between the consumer and the package have also attracted greater interest when trying to gain advantages in a competitive market. LÄS MER

 2. 2. Design of filter cloth analyser : Development of a portable filter cloth selection tool for filters used to regenerate the acid used in the pickling process during the production of  stainless steel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Axel Andersson Egerlid; Fredrik Westin; [2018]
  Nyckelord :ASRA; Product development; Filtration; Turbidity; Analyser; Analyzer; Filter cloth; Industrial Design Engineering; Chemistry; Particle detection;

  Sammanfattning : The stainless steel industry is an industry which manufactures one of the most used ma-terials in the world. Even though the vast size of the industry many might not reflect werethe steel comes from when buying their IKEAcutlery etc. But in fact this industry is moreintricate and complex than one might think. LÄS MER

 3. 3. Integration of sensors in the smart homes of tomorrow - possibilities and limitations

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Jesper Lindberg; Erik Karud; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things IoT ; Smart Home; Sensors; Human-Machine-Interaction; Smart Devices; IKEA TRÅDFRI; IKEA Home Smart; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : It is estimated that in 2020 there will be more than 20 billion connected devices around the world. Hardware keeps getting smaller and microprocessors and communications modules can be found in all manner of products. LÄS MER

 4. 4. Svenskhet – The IKEA Way! : Hur begrepp får eget liv och betydelse när IKEA får bestämma vad svenskhet är

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Maya Ginsburg; [2016]
  Nyckelord :svenskhet; IKEA; nationen; diskursteori; gruppbildning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats handlar om hur ett globalt företag påverkar bilden av Sverige i världen men också hos ”svenskar” själva. Uppsatsen är ett försök till att förstå på vilket sätt detta sker. LÄS MER

 5. 5. Förpackningen, ett verktyg för att resurseffektivisera IKEAs distributionskedja

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Hilda Hultenberger; Johnny Hultenius; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Arbetet har undersökt vilka verktyg och metoder inom förpackningsutveckling IKEA använder för att resurseffektivisera sin distributionskedja. Distributionskedjan har under senare år blivit av allt större betydelse då produktionsanläggningar och kunder finns över hela världen. LÄS MER