Sökning: "Ikonografisk analysmetod"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ikonografisk analysmetod.

 1. 1. Seriebok eller originalbok? -En komparativ studie i Anne Franks dagbok

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Malin Käll; Edith Rapp Karanouh; [2021]
  Nyckelord :Anne Franks dagbok; motivera; läsintresse; läsförmåga; läsförståelse; läsvanor; seriebok; originalbok;

  Sammanfattning : Det självständiga arbetet analyserar tillkommande och bortfall från originalboken AnneFranks dagbok (1982) av Anne Frank till serieboken Anne Franks dagbok (2020) av AriFolman. Syftet med analysen är att undersöka om en seriebok kan användas för att nå målenkopplade till läsning i ämnet svenska. LÄS MER

 2. 2. Film som psykomagi : En analys av clownfiguren i Alejandro Jodorowskys film ”Poesía sin fin”

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Bildproduktion

  Författare :Gülbeden Kulbay; [2021]
  Nyckelord :Alejandro Jodorowsky; Psykomagi; clown; Poesía sin fin; Erwin Panofsky; Ikonografisk analysmetod;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka clownens betydelser i konstnären och regissören Alejandro Jodorowskys psykomagiska autobiografi Poesía sin fin (2016). Uppsatsen önskar även vidga förståelsen av hur filmmediet kan användas som verktyg för att bearbeta emotionella skador och trauman. LÄS MER