Sökning: "Illustratör"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet Illustratör.

 1. 1. Vad berättar bilderbokens paratext? : En studie om hur bilderbokens paratext överensstämmer med handlingen i bilderboken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Sofia Spaak; Frida Misker Blom; [2019]
  Nyckelord :Paratext; Picture book; Illustrator; Author; Cover; Paratext; Bilderbok; Illustratör; Författare; Omslag;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate what the picture book's paratext tells us. The study focuses on aspects such as whether the cover and the story match, and whether the paratext text gives a true and fair view of the contents of the picture book. LÄS MER

 2. 2. Text och illustration i samspel : En komparativ studie av Tove Janssons Pappan och havet och utgåvan av Alice i underlandet med hennes illustrationer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Kahelin Rosanna; [2016]
  Nyckelord :Tove; Jansson; Ikonotext; Illustration; Pappan; Havet; Alice; Underlandet; Lewis; Carroll; Bild; Samspel; Växelverkan;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen analyseras ikonotexten, det vill säga den helhetsbild som uppstår av text och bild i samspel, i Tove Janssons Pappan och havet (1965) och den utgåva av Alice i underlandet (1966) i ny svensk översättning, som hon illustrerade under sextiotalets mitt. Uppsatsen ämnar att genom en komparativ analys, undersöka hur en framställning där Tove Jansson både skrivit och illustrerat, förhåller sig till ett verk där hon enbart varit illustratör – och vilken påverkan det har på ikonotexten. LÄS MER

 3. 3. Flickkoden : och den binära könsnormens destruktivitet.

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Grafisk Design & Illustration

  Författare :Elin Sandström; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Not all children have a gender identity as boy or girl. Yet grown ups - teachers and family tend to force children in to one or the other and then punish them who don’t fit in.  This project examines how a child reacts to the invisible violence that is force gendering and how I as an illustrator best convey those feelings. LÄS MER

 4. 4. Läsebokens framställning av kvinna och man : En bildanalys med ett genusperspektiv av en läsebokserie för grundskolans tidigare år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Lagergren; [2014]
  Nyckelord :Bildanalys; Genus; Grundskolans tidigare år; Läseböcker;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att med ett genusperspektiv undersöka den visuella porträtteringen av pojkar/män och flickor/kvinnor i en läsebokserie bestående av tre läseböcker. Läseboksserien används vid läsinlärning i svenska i grundskolans tidigare år och är utformad efter läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. LÄS MER

 5. 5. Hur man blir yrkesverksam inom grafisk design och illustration : Fyra designers tankar om att bli etablerad i branschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Johanna Strågefors; [2014]
  Nyckelord :grafisk design illustration design illustratör grafisk formgivare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER